Digiqole ad

มจพ. จัดงานนัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 30

 มจพ. จัดงานนัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 30
Social sharing
Digiqole ad

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และบริษัท ดีเคทู พลัส (จำกัด) จัดงาน “นัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 30” ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ลานอาคารอเนกประสงค์ มจพ. กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การรับสมัครงานจากบริษัทชั้นนำกว่า 180 บริษัท ตำแหน่งงานว่างรองรับกว่า 5,000 อัตรา การฝึกอาชีพอิสระ การลงทะเบียนผู้หางาน นิทรรศการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และนิทรรศการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มจพ. กิจกรรมออนไลน์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการช่วยนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกของงานอาชีพ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รู้จักและสมัครงานกับสถานประกอบการโดยตรง  รวมทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสมัครงาน ณ สถานประกอบการ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1314, 1169 หรือ 085-132-5759 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ต่อ 1121, 1166, 2091 หรือ www.kmutnb.ac.th

 

Facebook Comments

Related post