Digiqole ad

มกธ. ประสานเครือข่าย 3 ชุมชน เปิดโครงการบริการวิชาการ “เพาะเห็ดนางฟ้าโรงเรือนอัจฉริยะตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มุ่งส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้ชุมชน

 มกธ. ประสานเครือข่าย 3 ชุมชน เปิดโครงการบริการวิชาการ “เพาะเห็ดนางฟ้าโรงเรือนอัจฉริยะตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มุ่งส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้ชุมชน
Social sharing

Digiqole ad

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ร่วมกับชุมชนวัดปุรณาวาส ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนบางพรหมร่วมใจ เปิดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน “เพาะเห็ดนางฟ้าโรงเรือนอัจฉริยะตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดย รศ.ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร่วมสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ เข้าร่วมในโครงการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้มี ผศ.ดร.เสงี่ยม บุษบาบาน ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว

สำหรับโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน “เพาะเห็ดนางฟ้าโรงเรือนอัจฉริยะตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อมุ่งการส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ และช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ อีกทั้งโครงการดังกล่าวยังมีส่วนสำคัญต่อการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนในชุมชนให้มีความแข็งแรงอีกด้วย

ในการนี้มี ผู้บริหาร นักศึกษาทุกคณะของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผู้นำชุมชน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว รวมทั้งมีประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ให้ความสนใจศึกษาดูงานกิจกรรมของโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนด้วย ณ สวนธรรมสุขภาพ วัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2567

Facebook Comments


Social sharing

Related post