Digiqole ad

มกธ. จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ปฏิบัติการคลินิกแก่นักศึกษาทันตแพทย์ ปีการศึกษา 2565

 มกธ. จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ปฏิบัติการคลินิกแก่นักศึกษาทันตแพทย์ ปีการศึกษา 2565
Social sharing
Digiqole ad

รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกาวน์ปฏิบัติการคลินิกแก่นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้ารับเสื้อกาวน์ปฏิบัติการคลินิกดังกล่าว โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ และผู้ปกครองมาร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาในพิธีดังกล่าวด้วย


อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กล่าวว่า พิธีมอบเสื้อกาวน์ปฏิบัติการคลินิกเป็นพิธีอันทรงเกียรติที่แสดงให้เห็นว่านักศึกษาจะได้ชื่อว่าเป็นว่าที่คุณหมอ และมีความมุ่งมั่นฝึกปฏิบัติดั่งคำปฏิญาณตนที่ว่า เมื่อสำเร็จการศึกษาเป็นทันตแพทย์แล้วจะเห็นประโยชน์ของคนไข้ และประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นที่ตั้ง


“มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความซื่อสัตย์ ซึ่งเสื้อกาวน์ที่มอบให้นักศึกษานั้นจะเป็นเครื่องหมายแสดงว่าเราจะประสบความสำเร็จเป็นทันตแพทย์อย่างสง่างาม ทรงคุณค่า และเป็นทันตแพทย์ที่คณาจารย์ทุกคนมุ่งหวังในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ดังนั้น วิชาชีพทันตแพทย์นั้นจะต้องมีจริยธรรม มีวินัยอย่างเต็มเปี่ยม เพราะสิ่งเหล่านี้คณาจารย์ได้ถ่ายทอด และเต็มเติมให้กับนักศึกษาทันตแพทย์อย่างภาคภูมิใจ วันนี้จึงได้เห็นรอยยิ้มของนักศึกษาที่ได้รับเสื้อกาวน์ ซึ่งเป็นรอยยิ้มที่ประทับใจ ภาคภูมิใจ และรอยยิ้มของความมุ่งมั่น” อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กล่าว


รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล กล่าวต่อว่า การที่จะเป็นทันตแพทย์ที่มีคุณภาพของสังคม และประเทศชาตินั้น นอกจากจะรักษาช่องปาก รักษาฟันของคนไข้แล้ว ยังจะต้องเป็นทันตแพทย์ที่ช่วยเติมเต็มทางด้านสุขภาพจิตใจของคนไข้ด้วย จึงจะเป็นทันตแพทย์ที่ชุมชน สังคม และประเทศชาติพึ่งได้
ในการนี้ รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเด่น และมีความประพฤติดีเด่น ทั้งนี้ รศ.ทพ.ทองนารถ คำใจ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมสวมเสื้อกาวน์ให้นักศึกษาทันตแพทย์ในโอกาสดังกล่าวด้วย ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

Facebook Comments

Related post