Digiqole ad

ภูเก็ต จับมือ สมุทรสาคร ร่วมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) โครงการพัฒนาเกลือทะเลสู่สากล

 ภูเก็ต จับมือ สมุทรสาคร ร่วมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) โครงการพัฒนาเกลือทะเลสู่สากล
Social sharing
Digiqole ad

โครงการพัฒนาเกลือทะเลสู่สากล จับคู่ธุรกิจมาพบกันโดยตรงเพื่อขยายตลาดเกลือทะเลที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคและทำให้ผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ตได้รับบริการบริโภคเกลือทะเลที่ดีมีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม

วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ โรงแรมเดอะพาโก้ ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดภูเก็ต
นางสาววรนิษฐ์ อภิรัฐจิรวงษ์ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต และ นางสาวสุนันทา น้อยพิทักษ์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพการจำหน่ายสินค้าและบริการ กิจกรรม : พัฒนาตลาดสินค้าเกลือทะเลสมุทรสาครสู่สาก จัดโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ซึ่งก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมาได้จัดงานเจรจาธุรกิจ ดังกล่าวมาแล้วที่ ริมนที รีสอร์ท จังหวัดตรัง และ วันนี้ 8 พฤษภาคม จัดที่ เดอะพาโก้ ดีไซน์ โฮเทล จ.ภูเก็ต และในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 จะเดินทางไปจัดที่ โนงแรมไอเฟลอินน์ จังหวัดระนอง และจะเดินสายไปจัดทางภาคกลางต่อไป

โอกาสนี้ นางสาววรนิษฐ์ อภิรัฐจิรวงษ์ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าการ เจรจาธุรกิจ (Business Matching) โครงการพัฒนาเกลือทะเลสู่สากล ในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเกลือทะเลจากสมุทรสาครมาพบกับผู้ประกอบธุรกิจบริการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่ใช้เกลือทะเลเป็นวัตถุดิบ เช่นธุรกิจสปา ร้านอาหารและอุตสาหกรรมประมง เนื่องจากจุดเด่นของเกลือทะเลจากสมุทรสาครมีคุณภาพและมีสารอาหารที่ครบถ้วน ดังนั้นการให้คู่ธุรกิจมาพบกันโดยตรงจะทำให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งการเป็นขยายตลาดเกลือทะเลและผลิตภัณฑ์จากเกลือทะเลที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคและทำให้ผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ตได้รับบริการบริโภคเกลือทะเลที่ดีมีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม

ด้าน นางสาวสุนันทา น้อยพิทักษ์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาครแล้วนอกจากเป็นเมืองอุตสาหกรรม ยังพบว่าพื้นที่ทางตอนล่างของอำเภอเมืองสมุทรสาคร อยู่ติดชายฝั่งทะเลยาว 41.8 กิโลเมตร เหมาะแก่การทำนาเกลือ ด้วยเหตุนี้เอง มีพื้นที่ทำนาเกลือทะเลทั้งสิ้น 17,921 ไร่ มีเกษตรกรจำนวน 293 ราย ปริมาณผลผลิตเกลือทะเลทั้งหมด 89,605 เกวียน (1 เกวียน เท่ากับ 1,600 กิโลกรัม) ผลผลิตต่อไร่ จำนวน 5 เกวียน/ไร่ ต้นทุนการผลิตโดนประมาณ 1,500 บาท/เกวียน รวมมูลค่า 286,736 ล้านบาท จังหวัดสมุทรสาคร มีสหกรณ์ที่ดำเนินการผลิตเกลือทะเล จำนวน 2 สหกรณ์ มีสมาชิก178 ราย
มีพื้นที่การผลิต 8,620 ไร่ มีปริมาณผลผลิต 45,590 ตัน ปัญหาปริมาณการผลิตเกลือทะเล ในช่วงเดือนเมษายน ราคาเกลือทะเลจะเริ่มปรับตัวลดลง และในช่วงเดือนพฤศจิกายน ราคาเกลือทะเลจะเริ่มปรับตัวสูงขึ้น เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ ปริมาณผลผลิตเกลือทะเลจะปรับตัวตามสภาพภูมิอากาศหากช่วงปีใดมีปริมาณฝนน้อย ส่งผลให้เกลือทะเลมีปริมาณมาก ทำให้ราคาเกลือตกต่ำ ด้วยเหตุนี้เอง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร จึงได้จัดกิจกรรมการเจรจาธุรกิจ
(Business Matching) โครงการพัฒนาเกลือทะเลสมุทรสาครสู่สากล โดยเป็นการยกทัพสินค้าจาก สหกรณ์เกลือกรุงเทพ สหกรณ์การนาเกลือจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการขยายช่องทางการตลาด

ให้แก่ผู้ประกอบการภายในจังหวัดสมุทรสาครเอง และผู้ประกอบการจากจังหวัดภูเก็ตที่จะได้มีโอกาสซื้อสินค้าเกลือทะเล และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกลือทะเลในคุณภาพดี เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิเช่น ใช้ในการถนอมอาหาร การดองเค็ม, อุตสาหกรรมน้ำดื่ม หรือการผลิตน้ำแข็ง, อุตสาหกรรมการเกษตร ใช้ในการผลิตปุ๋ย และอุตสาหกรรมการบริการ เช่น เกลือสปา นอกจากการยกทัพสินค้าเกลือทะเลสมุทรสาครที่มีคุณภาพที่ดีแล้ว จังหวัดสมุทรสาครได้นำผลิตภัณฑ์เกลือสปาพร้อมการสาธิตนวดสปาเพื่อใช้ในการบำบัดเพื่อสร้างความผ่อนคลาย รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับเกลือทะเลจากผู้เชี่ยวชาญด้วย โดยสินค้าดังกล่าวราคาไม่แพง ส่งตรงจากแหล่งผลิตเองซึ่งล้วนแต่เป็นผลดีให้แก่ผู้ประกอบการทั้งสิ้น สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตได้นำผลิตภัณฑ์มุกภูเก็ตมาจำหน่ายและจัดแสดงด้วย

Facebook Comments

Related post