Digiqole ad

ภูเก็ต ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 (D-M-H-T-T

 ภูเก็ต ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 (D-M-H-T-T
Social sharing
Digiqole ad

วันนี้ 9 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงสถานการณ์covid -19 ของจังหวัดภูเก็ตโดยกล่าวว่าจากสถานการณ์โควิคที่มีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 จนถึงขณะนี้ (9 เมษายน 2564)มีผู้ติดเชื้อแล้วจำนวน 26 รายจังหวัดภูเก็ตได้ออกมาตรการเพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ covid19 โดยออกคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 1923 /2564 .

สั่งปิด ร้าน “คาเฟ่ เดลมา” ร้าน “อิลลูชั่น” และร้าน “เชลเทอ”14 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 – 21 เมษายน 2564และให้ ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในร้านพนักงานของร้านทุกคน และผู้ที่เข้าร่วมงานวันที่ 2 – 3 เมษายน 2564 เข้ารับการตรวจหาเชื้อ โควิด – 19 ณ โรงพยาบาลในพื้นที่ที่พักอาศัย และกักกันตัวเองสังเกตอาการในที่พักอาศัย 14 วัน
ให้ผู้ที่สัมผัสหรือใกลัชิดกับบุคคลในร้าน สังเกตติดตามอาการตนเอง (Self – Monitoring) หากมีอาการต้องสงสัย ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโรคโควิด – 19 ณ โรงพยาบาลในพื้นที่ที่พักอาศัย

คำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 1946 /2564ให้ปิดสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานบันเทิง และ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการ ในลักษณะคล้ายสถานบริการทุกแห่ง ในท้องที่จังหวัดภูเก็ตเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 9 -18 เมษายน 2564

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 1924/25641. งดออกใบอนุญาต งดการเล่นการพนันชนไก่ กัดปลา ชกมวย และไพ่ผ่องไทย
2. งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก/แออัด เช่น งานเทศกาลสงกรานต์ (ยกเว้น พิธีสรงน้ำพระ /พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การเล่นสาดน้ำในพื้นที่ที่กำหนด) การแสดงคอนเสิร์ต การแสดงดนตรี การประชุม การสัมมนาที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก การแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของ การจัดเลี้ยง ฯลฯ

จังหวัดภูเก็ตแถลงข่าวสถานการณ์…3. ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม สวนอาหาร ศูนย์อาหาร ให้เปิดได้ตามปกติ แต่ห้ามจำหน่ายและบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าวหลังเวลา 24.00 น.
4. ประชาชนในทุกพื้นที่ให้มีการตระหนักและใช้มาตรการป้องกันโรค โควิด – 19 ได้ แก่ D – Distancing = เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น M – Mask Wearing = สวมหน้ากากผ้า , หน้ากากอนามัยเสมอ H – Hand Washing = ล้างมือบ่อยๆ ทุกสถานที่จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ T – Temperature Check = ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และสังเกตอาการ- Thaichana = ติดตั้งและสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะ

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 1937 /2564 ขอให้ ประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตปฏิบัติดังนี้ กลุ่มที่ 1 ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม 5 จังหวัด ต้องปฏิบัติ ดั่งนี้
1) ดาวน์โหลด์แอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟน และแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ
2) ศูนย์ปฏิบัติการตอบ โต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC ประจำต่ำบล, เทศบาล, อบต.) พิจารณากำหนดมาตรการควบคุมโรคที่เหมาะสม และให้สังเกตติดตามอาการตนเอง (Self Monitoring) ผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต และพักในโรงแรม หรือสถานที่พักอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายโรงแรมโรงแรม อพาร์ตเม้นท์ รีสอร์ท ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ต้องดำเนินการ ดังนี้
(1) คัดกรองอาการและวัดไข้ให้ผู้เข้าพักเมื่อแรกรับ
(2) บันทึกรายละเอียดการติดตามผู้เดินทางตามแบบรายงาน
(3) ส่งรายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC ประจำตำบล, เทศบาล, อบต.) ที่เป็นที่ตั้งของโรงแรม อพาร์ตเม้นท์ รีสอร์ท เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับตรวจติดตามโรคตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

กลุ่มที่ 2 ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่นนอกเหนือจากพื้นที่จังหวัดในกลุ่มที่ 1 ต้องปฏิบัติ ดังนี้
1) ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟน และแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ

2) ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC ประจำตำบล, เทศบาล, อบต.) พิจารณากำหนดมาตรการควบคุมโรคที่เหมาะสม และให้ติดตามประเมินตนเอง (Self Monitoring)ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 (D-M-H-T-T)ในส่วนของการบริหารจัดการวัคซีน และการลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน covid19 ของจังหวัดภูเก็ตขณะนี้ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนแล้วจำนวน 85,000 โดส หรือคิดเป็นร้อยละ 20ของประชากร ที่จะต้องได้รับวัคซีนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี ประมาณ 466,000 คนและจะทำการงดการการฉีดวัคซีน covid -19 เป็นการชั่วคราว ณ

จุดบริการวัคซีน 4 จุด
1. บริเวณอาคารเอ็กซ์เทอร์มินอล ท่าอากาศยานภูเก็ต
2. ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง
3. โรงแรมอังสนา ลากูนา ภูเก็ต
4. โรงแรมภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ สปาในส่วนของจุดบริการฉีดวัคชีน ณ อาคารยิมเนเชียม 4,000 ที่นั่ง (สะพานหิน) จะเปิดให้บริการอีก 1 วันในวันที่ 10 เมษายนซึ่งจะเป็นการฉีดให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนและได้รับ SMS ยืนยันให้มาฉีดวัคซีน ซึ่งการดำเนินการดังกูล่าวเป็นการบริหารจัดการเพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ covid19 อย่างไรก็ตามขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่า จังหวัดภูเก็ตมีวัคซีน เพียงพอต่อกับประชาชนทุกคน

ติดตามข้อมูลข่าวสารขอให้พี่น้องประชาชนติดตามได้ทาง facebook ปชส.จังหวัดภูเก็ต/facebookศูนย์ข้อมูลโควิจังหวัดภูเก็ตและ Facebook สสจ.ภูเก็ต เพื่อป้องกันข้อมูลข่าวลวงและข่าวเท็จ

Facebook Comments

Related post