Digiqole ad

“ภูมิธรรม เวชยชัย” รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงพาณิชย์ ได้เชิญตัวแทนชาวไร่อ้อย 4 องค์กรหารือเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกร

 “ภูมิธรรม เวชยชัย” รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงพาณิชย์ ได้เชิญตัวแทนชาวไร่อ้อย 4 องค์กรหารือเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกร
Social sharing
Digiqole ad
นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เชิญตัวแทนชาวไร่อ้อย 4 องค์กรหารือเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกร โดยทุกฝ่ายเห็นชอบร่วมกันในการคณะทำงานบริหารความสมดุลในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ประกอบด้วยตัวแทนกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรมและตัวแทนชาวไร่อ้อย เพื่อสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาน้ำตาลทรายรวมถึงข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมทั้งระบบภายใน 1 เดือนก่อนการเปิดหีบอ้อยปลายพฤศจิกายนนี้ โดยนายกสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต 7 กาญจนบุรี เผยชาวไร่อ้อยพอใจแนวทางการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเจรจาหาทางออกแก้ไขปัญหาน้ำตาลทรายร่วมกัน
.
1.นายภูมิธรรม เปิดเผยว่าจากการหารือกับตัวแทนชาวไร่อ้อยทั้ง 4 องค์กร ประกอบด้วย สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย ชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน สหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย เพื่อรับฟังความกังวลการประกาศให้ราคาน้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุมซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งคณะทำงานบริหารความสมดุลในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล โดยมีนายยรรยง พวงราช ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมีอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นเลขานุการ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและตัวแทนกระทรวงอุตสาหกรรม ตัวแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตัวแทนชาวไร่อ้อยอีก 4 คนร่วมเป็นคณะทำงาน
.
2. คณะทำงานจะหาข้อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหา รวมถึงข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล โดยมีกรอบเวลาการทำงาน 1 เดือน ก่อนจะมีการเปิดหีบ และหากสามารถหาข้อสรุปได้เร็วก็สามารถดำเนินการได้ทันที แต่ทั้งนี้ ประกาศราคาควบคุมน้ำตาล ควบคุมการส่งออกยังเดินหน้าต่อไป ซึ่งทุกฝ่ายเชื่อว่า คณะทำงานชุดนี้จะสามารถหาทางออกร่วมกันเพื่ออุตสาหกรรมทั้งระบบให้เกิดความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลได้
.
3. รัฐบาลยืนยันว่าพร้อมรับฟังปัญหาของชาวไร่อ้อย เพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายเพื่อการเติบโตของอุตสาหกรรม สร้างรายได้เข้าประเทศ และเพื่อให้แก้ปัญหาได้ครบทุกฝ่ายและได้ทางออกโดยเร็ว จึงจะนัดประชุมคณะทำงานนัดแรกทันที 6 พฤศจิกายนนี้
.
4.ด้านนายกำธร กิตติโชติทรัพย์ นายกสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต 7 กาญจนบุรี กล่าวว่าจากการหารือในครั้งนี้ ชาวไร่อ้อยพอใจแนวทางการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเจรจาหาทางออกแก้ไขปัญหาน้ำตาลทรายร่วมกัน ดังนั้น ชาวไร่อ้อยจะระงับมาตรการปิดโรงงานผลิตน้ำตาลทั่วประเทศวันที่ 6 พฤศจิกายนเอาไว้ก่อน เพื่อจะได้หารือดูแลราคาน้ำตาลและอ้อยร่วมกันอย่างยั่งยืน และคาดว่าจะได้ข้อสรุปก่อนมีการเปิดหีบอ้อยในปลายเดือนพฤศจิกายนหรือต้นธันวาคมนี้
ที่มา :  เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post