Digiqole ad

“ภูมิธรรม เวชยชัย” รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าบริการ (กกร.)

 “ภูมิธรรม เวชยชัย” รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าบริการ (กกร.)
Social sharing
Digiqole ad
นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าบริการ (กกร.) ครั้งที่ 3/2566 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ว่า กกร. มีมติกำหนดให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุม และกำหนดมาตรฐานการควบคุม ซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องกันถือว่าน้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุม ภายใต้การดูของกระทรวงพาณิชย์ และนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ ซึ่งเบื้องต้นได้ประสานงานแล้วและจะมีประกาศเผยแพร่ไม่เกินวันที่ 1 พฤศจิกายนี้ โดยในการจัดจำหน่ายได้กำหนดให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุม โดยมีมาตรการ 2 ส่วน
.
1. มาตรการควบคุมราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายหน้าโรงงาน โดยควบคุมราคาน้ำตาลทราย ให้น้ำตาลทรายขาวไม่เกินกิโลกรัมละ 19 บาท น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ไม่เกินกิโลกรัมละ 20 บาท และควบคุมราคาจำหน่ายลักษณะขายปลีกในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล น้ำตาลทรายขาวไม่เกินกิโลกรัมละ 24 บาท และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ไม่เกินกิโลกรัมละ 25 บาท ซึ่งการกำหนดราคากำกับดูแลสำหรับการจำหน่ายในจังหวัดอื่นๆ จะพิจารณาตามโครงสร้างอื่นๆ ต่อไป
.
2. การควบคุมการส่งออก โดยกำหนดให้การจำหน่ายเพื่อการส่งออกจำนวน 1 ตันขึ้นไปต้องขออนุญาตต่อคณะอนุกรรมการที่ได้จัดตั้งขึ้น โดยเลขาสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (ส.อ.น.) เป็นประธาน มีรองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นรองประธาน และมีตัวแทนจาก ส.อ.น.เป็นเลขาธิการ รวมถึงตัวแทนจากกรมการค้าภายใน เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ รวมถึงตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งคณะอนุกรรมการนี้จะดูแลและกำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการส่งออกน้ำตาลทราย เพื่อให้ราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายในประเทศมีความเหมาะสมและเป็นธรรม และมีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ
.
นายภูมิธรรม ย้ำว่า กระทรวงพาณิชย์มีความห่วงใยกับสิ่งที่เกิดขึ้น ขณะนี้ประชาชนประสบปัญหาความยากลำบากอยู่แล้ว หากราคาน้ำตาลปรับขึ้นอีกจะมีผลต่อห่วงโซ่การผลิตที่เกี่ยวข้องกับน้ำตาล และส่งผลต่อราคาสินค้าที่ใช้น้ำตาลเป็นส่วนประกอบการผลิต ดังนั้นจึงมีการพิจารณากำหนดให้น้ำตาลเป็นสินค้าควบคุมและกำหนดให้ราคายังคงที่เดิมอยู่ สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนั้นรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งอย่างแน่นอน โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจะเข้าไปดูแล และจะไม่ผลักภาระไปที่ประชาชน
.
ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในติดตามราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายใกล้ชิด กรณีขายเกินราคาควบคุมจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มาตรา 25 โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้กรณีพบผู้จำหน่ายกักตุนสินค้า ซึ่ง กกร.กำหนดให้เป็นสินค้าควบคุม ผู้จำหน่ายจะมีความผิดมาตรา 30 มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการค้า พบการกักตุนสินค้าสามารถร้องเรียนที่สายด่วน กรมการค้าภายใน 1569
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post