Digiqole ad

ภารกิจต่อไปของ “พรรคก้าวไกล” คือการสร้างพรรคที่เป็นของมวลชน

 ภารกิจต่อไปของ “พรรคก้าวไกล” คือการสร้างพรรคที่เป็นของมวลชน
Social sharing
Digiqole ad
นายศรายุทธ ใจหลัก ผู้อำนวยการพรรคก้าวไกล เปิดเผยว่า เป้าหมายของเราในการสร้างพรรค คือ เปลี่ยนแปลงประเทศ เพื่อสร้างประเทศไทยให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน สร้างประเทศไทยที่เศรษฐกิจเติบโต ก้าวหน้าและเป็นธรรม สร้างประเทศไทยที่ประชาชนมีเสรีภาพ เท่าเทียม มีคุณภาพชีวิตที่ดี
เพื่อจะบรรลุถึงเป้าหมาย เราต้องทำ 4 ด้าน คือ
1. การรณรงค์ปักธงทางความคิด เพราะเราเชื่อว่าเราจะเปลี่ยนแปลงได้ ความคิดประชาชนต้องเปลี่ยนก่อน
2. เชิญชวนผู้คนที่เห็นด้วยกับเรามาร่วมผลักดันการเปลี่ยนแปลง เพราะเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ เมื่อคนจำนวนมากมาร่วมกันผลักดัน “อย่ารอการเปลี่ยนแปลง แต่จงเป็นส่วนหนึ่งของมัน”
3. ส่งตัวแทนลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งระดับชาติและท้องถิ่น โดยยึดถือว่า “ทุกการเลือกตั้งคือโอกาสของการเปลี่ยนแปลง” เพราะเมื่อเข้าสู่การเลือกตั้งแต่ละครั้งประชาชนจะฟัง นี่จึงเป็นโอกาสที่เราจะได้เปลี่ยนความคิดผ่านการรณรงค์นโยบาย ผลลัพธ์ของการเลือกตั้ง ส.ส. ล่าสุด ชี้ให้เห็นว่าความคิดของประชาชนเปลี่ยนไปมากแล้ว
4. การสร้างพรรคให้เข้มแข็ง ทำให้พรรคกลายเป็นสถาบันทางการเมืองที่สมาชิกร่วมเป็นเจ้าของ หรือที่เราเรียกว่า “พรรคของมวลชน” ซึ่งต้องมี 2 องค์ประกอบหลัก คือ
เป็นพรรคที่มีแนวคิด-อุดมการณ์ สร้างการเปลี่ยนแปลง โดยพรรคต้องเป็นเบ้าหลอมให้สมาชิกทุกคนมีแนวคิดและอุดมการณ์เดียวกัน
โครงสร้างทางอำนาจในพรรค ต้องยึดโยงกับสมาชิก เราจึงออกแบบโครงสร้างพรรคผ่านงานเครือข่ายที่สำคัญ 3 เครือข่าย คือ เครือข่ายแรงงาน เครือข่ายชาติพันธุ์ เคือข่ายพื้นที่ (หรือคณะกรรมการจังหวัด) ซึ่งโครงสร้างของเครือข่ายเหล่านี้ยึดโยงกับสมาชิก ที่มาของตำแหน่งต่างๆในโครงสร้างเหล่านี้ ล้วนมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกทั้งหมด
เราตระหนักดีว่า การเปลี่ยนแปลงนั้นยากและต้องใช้เวลา อาจจะเป็น 10 ปี 20 ปี หรือนานกว่านั้น พรรคที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ ต้องเป็นพรรคที่มีอุดมการณ์และต้องไม่ขึ้นกับตัวบุคคลคนใดคนหนึ่ง
ประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่องการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองและการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ส่งผลต่อรูปแบบของคณะกรรมการจังหวัดที่เราเคยออกแบบไว้ ประกอบกับสถานการณ์หลังการเลือกตั้งที่มีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง จึงถือเป็นโอกาสดีที่คณะทำงานแต่ละจังหวัดจะได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สรุปบทเรียนการทำงานที่ผ่านมาร่วมกัน รวมทั้งออกแบบโครงสร้างคณะกรรมการจังหวัดใหม่ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เปลี่ยนไป เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรคต่อไป พรรคจึงจัดให้มีสัมนาภายในขึ้น 5 ครั้ง 5 ภูมิภาค ในช่วงเดือนมิถุนายน จนถึงต้นเดือนกรกฎาคมนี้
โครงสร้างของสมาชิกพรรคเป็นโครงสร้างการทำงานที่แยกออกจากที่ประชุม ส.ส. โดยมีภารกิจหลัก คือ การทำงานร่วมกับสมาชิก เปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง กลั่นกรองและตัดสินใจส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคทุกระดับ
แน่นอนว่าการทำงานในโครงสร้างของพรรคในฐานะพรรคมวลชนจริงๆ ที่รวมผู้คนจำนวนมากที่มีภูมิหลังหลากหลายมาทำงานร่วมกัน ระบบการทำงานอาจยังไม่สมบูรณ์แบบ ยังมีพื้นที่ในการพัฒนาและร่วมกันสร้างอีกจำนวนมาก
ถ้าคุณอยากให้พรรคนี้ดีขึ้นอย่ารอ จงร่วมกันทำ โครงสร้างพรรคของเราเปิดให้คนคนหนึ่งที่อยากเข้ามาทำให้พรรคดีขึ้นได้ ผ่านการเลือกตั้งภายในพรรคระดับต่างๆ เพื่อให้พรรคก้าวไกลเติบโตขึ้นเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนโดยไม่ขึ้นกับคนใดคนหนึ่ง
มีหลายคนมักจะตั้งคำถามว่า ทำไมต้องสมัครสมาชิกพรรคก้าวไกล?
เป็นการแสดงออกถึงการสนับสนุนพรรครวมถึงแนวทางการสร้างพรรคแบบก้าวไกล จำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นคือกำลังใจสำหรับคนสร้างพรรค
2. จำนวนค่าสมาชิก 100 / 200 / 2,000 บาท ของคนจำนวนมาก มีส่วนเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินและสร้างความอิสระในการตัดสินใจครั้งสำคัญของพรรคโดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่
3. เมื่อเป็นสมาชิกพรรค คุณสามารถเลือกตัวแทนเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและตัดสินใจภายในโครงสร้างต่างๆ ของพรรคได้
4. ในอนาคตพรรคจะเปิดช่องทางให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมให้มากกว่านี้
“อย่ารอการเปลี่ยนแปลง แต่จงเป็นส่วนหนึ่งของมัน” เริ่มง่ายๆด้วยการเข้าเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกล
ที่มา : พรรคก้าวไกล
Facebook Comments

Related post