Digiqole ad

ภาควิชานิเทศศาสตร์ มรภ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ “ภัยร้ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์” ณ หมู่บ้านทุ่งศาลา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่  

 ภาควิชานิเทศศาสตร์ มรภ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ “ภัยร้ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์” ณ หมู่บ้านทุ่งศาลา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่   
Social sharing
Digiqole ad

นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการ “ภัยร้ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์” ณ หมู่บ้านทุ่งศาลา ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และแนวทางป้องกันแก่กลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่ที่สนใจไม่ให้ตกเป็นเหยื่อแก็งคอลเซ็นเตอร์ โดยได้รับเกียรติจากนายจักรพันธ์ ใจใหม่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านทุ่งศาลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม และในการนี้ยังได้รับเกียรติจากนายสดา จิโนเป็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

“โครงการรณรงค์ภัยร้ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์” จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และวิธีรับมือเมื่อต้องพบเจอกับอาชญากรรมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจข้ามชาติที่กำลังระบาดหนักในประเทศไทย เป็นการใช้กลหลอกลวงให้ประชาชนหลงเชื่อผ่านการพูดคุยทางโทรศัพท์ ซึ่งการหลอกลวงประเภทดังกล่าวมักจะมีการสร้างสถานการณ์สมมติให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนกหวาดกลัวและหลงเชื่อกลลวงของอาชญากร ทำให้มีประชาชนตกเป็นเหยื่อและสูญเสียเงินให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์จำนวนมาก นอกจากนี้กลุ่มอาชญากรรมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้มีการนำเงินที่ได้จากการหลอกลวงประชาชนไปลงทุน โดยโอนเข้าระบบสกุลเงินดิจิทัล หรือใช้บัญชีม้าในการรับโอนเงิน ทำให้ยากต่อการรวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินคดีและยากต่อการสืบหาตัวผู้กระทำผิดที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังที่แท้จริง เพราะกลุ่มอาชญากรรมแก๊งคอลเซ็นเตอร์มักจะก่อเหตุอยู่ที่ต่างประเทศ โดยกระบวนการกระทำผิดของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดผลกระทบที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนคนไทยเป็นวงกว้าง

เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น นักศึกษาผู้จัดทำโครงการจึงได้เลือกชุมชนทุ่งศาลา ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านนำร่องเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ รวมถึงวิธีการรับมือในรูปแบบต่างๆ ให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ ภายใต้รายวิชาสื่อมวลชนและชุมชนสัมพันธ์ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา กันทะเสนา เป็นอาจารย์ผู้สอนและที่ปรึกษาโครงการ ผ่านกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเข้าถึงสื่อที่มีความทันสมัยในยุคปัจจุบัน รวมทั้งการตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม

นายจักรพันธ์ ใจใหม่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านทุ่งศาลา ได้กล่าวว่าปัจจุบันมีประชาชนในพื้นที่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลายราย ซึ่งก็ไม่สามารถที่จะเอาผิดกับใครได้ เนื่องจากในกระบวนการทางกฎหมายต้องมีหลักฐานหลายอย่างและค่อนข้างซับซ้อน ดังนั้นเป็นการดีมากที่นักศึกษาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และมาให้ความรู้ในเบื้องต้นแก่ประชาชนผู้สูงอายุในหมู่บ้าน เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

Facebook Comments

Related post