Digiqole ad

ภาควิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล ม.เกษตรศาสตร์ เชิญ “พลสัน นกน่วม”  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง”How to be a Content Creator in 2023″

 ภาควิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล ม.เกษตรศาสตร์ เชิญ “พลสัน นกน่วม”  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง”How to be a Content Creator in 2023″
Social sharing

Digiqole ad

21 มกราคม 2565 ภาควิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระตุ้นนิสิต ผลิตคอนเท้นท์ ออนไลน์ อย่างสร้างสรรค์ เชิญวิทยากร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “How to be a Content Creator in 2023” แก่นิสิตปริญญาโท ภาควิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ โดยมีคุณพลสัน นกน่วม หรือ คุณแซม จาก Mango Zero ผู้มากประสบการณ์ ในวงการเอเจนซี่โฆษณา และการผลิตคอนเท้นท์ในสื่อออนไลน์ นอกจากนี้ ยังที่รู้จักกันในชื่อช่อง เล่าเรื่องแบรนด์กับ แซม พลสัน บน TikTok ซึ่งมียอดผู้ติดตามกว่า 1 แสนคน มาเป็นวิทยากร
ณ อาคารมนุษย์ศาสตร์ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) กรุงเทพฯ

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post