Digiqole ad

ฟิล์มกรองแสงลามิน่า รับมอบประกาศเกียรติคุณบัตร และเข็มที่ระลึกเสมาคุณูปการ

 ฟิล์มกรองแสงลามิน่า รับมอบประกาศเกียรติคุณบัตร และเข็มที่ระลึกเสมาคุณูปการ
Social sharing
Digiqole ad

บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคาร “ลามิน่า”  ฟิล์มกลุ่มพิเศษ “ลูมาร์” ผลิตโดยซีพีฟิล์มอิงค์ มาตรฐานไอเอสโอ 9001 ในเครือบริษัท อีสท์แมน เคมิคัล จากสหรัฐอเมริกา อุปกรณ์บรรทุกสัมภาระ “ธูเล่” จากสวีเดน รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถครบวงจร “แอลลักซ์” คุณภาพสูงจากสหรัฐอเมริกา แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

โดย นางจันดา สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณบัตร และเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ”  ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหรือบุคคล ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ จาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบรอบ 129 ปี วันที่ 1 เมษายน 2564 ณ หอประชุมคุรุสภา

ทั้งนี้สืบเนื่องจากโครงการลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน ที่ริเริ่มขึ้นตามความตั้งใจของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ด้วยความเชื่อมั่นว่า ความสำเร็จที่แท้จริงต้องเคียงคู่ไปกับการคืนกำไรสู่สังคม บริษัทจึงริเริ่มทำโครงการที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้เติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป จึงเป็นที่มาของการส่งมอบอาคารเรียน อุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารอย่างต่อเนื่องถึงปีที่ 20 โดยในโครงการที่ 19 ลามิน่าได้มอบอาคารเรียนขนาด 4 ห้องเรียนให้กับโรงเรียนสิงห์สะอาด อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมส่งมอบทันเทศกาลวันเด็กที่ผ่านมา

Facebook Comments

Related post