Digiqole ad

พ่อเมืองตากประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย เน้นย้ำ เข้มงวด กวดขัน การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

 พ่อเมืองตากประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย เน้นย้ำ เข้มงวด กวดขัน การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดตาก ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยมี นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ด้านความมั่นคง ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมืองตาก
Advertisement
โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 ในเรื่อง สถานภาพอาชญากรรม, สถานการณ์คนต่างด้าวในพื้นที่, สถานการณ์ผู้ต้องขังในเรือนจำ, การตรวจสอบกล้อง CCTV เพื่อดำเนินการติดตามสถานการณ์ การปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขของหน่วยงานระดับอำเภอทั้ง 9 อำเภอ และหน่วยงานต่างๆ
นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้เน้นย้ำให้หน่วยงานระดับอำเภอทั้ง 9 อำเภอ(อ.เมือง=แม่สอด=พบพระ=บ้านตาก=แม่ระมาด=สามเงา=ท่าสองยาง=วังเจ้า=และ อ.อุ้มผาง)ในการเข้มงวด กวดขัน ในการปฏิบัติการด้านการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตามแนวชายแดนไทย=เมียนมา และปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดตาก. เพื่อป้องกันสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อย่างเคร่งครัด เนื่องจากขณะนี้ในพื้นที่ชายแดน อ.แม่สอด พบมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้น จึงต้องใช้มาตรการเข้มข้นในการดำเนินการ และเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคง
ที่มา : MaeSot Media
Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/SC0Uv

Related post