Digiqole ad

“พีไฟว์กรุ๊ป” มอบรางวัลพนักงานปฏิบัติงานที่มีอายุงานครบรอบ 5 ปีและ10 ปี

 “พีไฟว์กรุ๊ป” มอบรางวัลพนักงานปฏิบัติงานที่มีอายุงานครบรอบ 5 ปีและ10 ปี
Social sharing
Digiqole ad

สวนกระแสโควิด เดินหน้าแจกทองให้พนักงาน คุณภาวัฒน์ โตกะคุณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พีไฟว์กรุ๊ป และบริษัทในเครือ ให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกระดับ ซึ่งพนักงานทุกคนมีความสำคัญต่อองค์กรแม้จะเป็นตำแหน่งเล็กๆ แต่ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้บริษัทฯ ขับเคลื่อนและเติบโตต่อไปได้ การจัดมอบรางวัลสำหรับพนักงานที่มีอายุงานครบรอบ เพื่อขอบคุณพนักงานที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงานและเพื่อยกย่องพนักงานที่มีความจงรักภักดีให้กับบริษัทฯ ถือเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี ซึ่งในปี 2565 นี้ มีการจัดพิธีมอบรางวัลให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานมีอายุงานครบรอบ 5 ปีและ10 ปี โดยมีการมอบทองคำเป็นที่ระลึก หนัก 1 บาท และ หนัก 3 บาท เป็นสวัสดิการพิเศษที่มอบให้กับพนักงานทุกปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานที่ได้ทุ่มเทการทำงานให้กับบริษัทฯมาโดยตลอด ทำให้บริษัทฯเติบโตก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ร่วมกันผลักดัน “พีไฟว์กรุ๊ป” เป็นไปตามแนวคิด “From Family To Family”

 

Facebook Comments

Related post