Digiqole ad

พีทีที สเตชั่น เติมเต็มรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย สมาชิก blueplus+ รับฟรี! หอมแดง

 พีทีที สเตชั่น เติมเต็มรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย สมาชิก blueplus+ รับฟรี! หอมแดง
Social sharing

Digiqole ad

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน พร้อมด้วย นายชุมพล สิริปูชกะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ร่วมเติมเต็มรอยยิ้มให้เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง โดยรับซื้อผลผลิตนำมามอบให้กับสมาชิก blueplus+ (สมาชิกบลูการ์ดเดิม) เมื่อเติมน้ำมันชนิดใดก็ได้จำนวน 300 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ (จำกัด 1 ถุงต่อใบเสร็จ) รับฟรี! หอมแดง 1 ถุง ณ พีทีที สเตชั่น ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ร่วมรายการจำนวน 189 สถานี 

นายชุมพล กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา OR ได้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรและชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มให้เกษตรกรไทยเป็นการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรไทย เพื่อนำมามอบให้กับลูกค้าผู้มาใช้บริการ พีทีที สเตชั่น เนื่องจากผลผลิตการเกษตรในประเทศไทยมีจำนวนมาก หลายครั้งประสบปัญหาการกระจายสินค้าสู่ตลาด จึงทำให้มีปัญหาเรื่องราคาผลผลิต ซึ่งมีผลกระทบสำคัญกับรายได้ของเกษตรกร OR จึงเข้ามามีส่วนร่วมในการกระจายผลผลิตให้กับเกษตรกร เพื่อเป็นรักษาเสถียรภาพราคาให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ตลอดจนช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับผู้บริโภคได้อีกช่องทางหนึ่ง เป็นการเติมเต็มรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย ส่งต่อความสุขให้ผู้ใช้บริการ เป็นการตอกย้ำว่า พีทีที สเตชั่น เป็นศูนย์กลางของชุมชนที่พร้อมช่วยเติมเต็มความสุข สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคน

การร่วมมือกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ทำให้ OR ทราบถึงปัญหาของเกษตรกร โดย OR ได้รับซื้อหอมแดงจากกลุ่มเกษตรกรกว่า 20,000 กิโลกรัม มูลค่า 1.2 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้ และช่วยเติมเต็มรอยยิ้มให้กับเกษตรกรไทยให้สามารถนำผลิตออกสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น

Facebook Comments


Social sharing

Related post