Digiqole ad

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เปิดรับสมัครอบรมศิลปะภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 41

 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เปิดรับสมัครอบรมศิลปะภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 41
Social sharing
Digiqole ad

นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า กรมศิลปากร โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เปิดรับสมัครอบรมศิลปะภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 41 ให้แก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ ใน 4 ทักษะ ได้แก่ วาดการ์ตูน งานประติมากรรม สีน้ำ และลายเส้น แบ่งเป็น รอบเช้า 09.00 – 12.00 น. และรอบบ่าย 13.00 – 16.00 น. สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 มีนาคม 2567 (หยุดวันจันทร์ – วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป โทร. 0 2282 8525

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป จัดอบรมศิลปะในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 17 – 28 เมษายน ๒๕๖๗ วันพุธ – อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์ – อังคาร) จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ การวาดการ์ตูน การสร้างงานประติมากรรม การวาดสีน้ำ และการวาดเส้น โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

  1. สำหรับเด็ก ระดับชั้น ป.1 – ป.3 (รับจำนวน 20 คน/ หลักสูตร)

– Cartoon & Comics ทักษะการวาดการ์ตูน (รอบเช้า 09.00 – 12.00 น.)

– Art & Creative Cartoon ศิลปะและการวาดการ์ตูนเชิงสร้างสรรค์ (รอบบ่าย 13.00 – 16.00)

  1. สำหรับเด็ก ระดับชั้น ป.4 – ป.6 (รับจำนวน 20 คน/ หลักสูตร)

– Sculpting for Beginners การสร้างงานประติมากรรมจากรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐาน (รอบเช้า

09.00 – 12.00 น.)

– Art & Creative Cartoon ศิลปะและการวาดการ์ตูนเชิงสร้างสรรค์ (รอบเช้า 09.00 – 12.00 น.)

– Watercolor for kids ทักษะการวาดสีน้ำ (รอบบ่าย 13.00 – 16.00)

– Art & Creative Cartoon ศิลปะและการวาดการ์ตูนเชิงสร้างสรรค์ (รอบบ่าย 13.00 – 16.00)

  1. 3. สำหรับระดับชั้น ม.1 – บุคคลทั่วไป (รับจำนวน 20 คน/ หลักสูตร)

– Drawing ทักษะการวาดลายเส้น (รอบเช้า 09.00 – 12.00 น.)

– Watercolor ทักษะการวาดสีน้ำ (รอบบ่าย 13.00 – 16.00)

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมศิลปะภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 41 สามารถสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครโดย

ผู้ปกครอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 22 มีนาคม 2567 (ไม่รับสมัครหรือรับจองทางออนไลน์ และขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน

ทุกกรณี) วันพุธ – อาทิตย์ เวลา 09.00  – 16.00 น. (หยุดวันจันทร์ – อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เอกสารที่ใช้

ในการสมัคร ได้แก่ รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับการอบรม ค่าลงทะเบียน คนละ 1,900 บาท ต่อหลักสูตร (รวมอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมแล้ว) สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า (เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า) เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร. 0 2282 8525 วันพุธ – วันอาทิตย์ หรือเฟสบุ๊ก : TheNationalGalleryThailand

Facebook Comments

Related post