Digiqole ad

“พิพัฒน์” เปิดงาน “สัมมนาความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา” เน้นนโยบายเพิ่มความปลอดภัยในธุรกิจให้บริการ

 “พิพัฒน์” เปิดงาน “สัมมนาความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา” เน้นนโยบายเพิ่มความปลอดภัยในธุรกิจให้บริการ
Social sharing

Digiqole ad

“พิพัฒน์ รัชกิจประการ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา ประจำปี 2567 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ๑ โรงแรมบุรีศรีภู หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เน้นพัฒนาบุคลากรในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริการและสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์พิจารณากิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการท างานให้เป็นศูนย์ประจำปี ๒๕๖๗ (Zero Accident Campaign 2024) ภาคใต้ จำนวน ๓๔ รางวัล

นายพิพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวถึง งาน “สัมมนาความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา” ในวันนี้ว่า งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ” ที่จัดโดย สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน หรือ สสปท. โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและส่งเสริม ความรู้ต่าง ๆ ให้กับคนท างานทุกระดับ โดยในพื้นที่ภาคใต้ได้เน้นให้ความสำคัญไปยังกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการต่าง ๆ เพื่อสอดรับกับแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาคการท่องเที่ยวของรัฐบาล “การพัฒนาบุคลากรในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวไม่เพียงแต่จะช่วยยกระดับคุณภาพการบริการและสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว แต่ยังเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งจะนำไปสู่การลดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บของแรงงานในอุตสาหกรรมนี้”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวนายพิพัฒน์ ยังกล่าวอีกด้วยว่า นโยบายเพิ่มความปลอดภัยในธุรกิจท่องเที่ยวและการให้บริการของกระทรวงแรงงาน จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นอีกให้กับนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น และจะส่งผลถึงการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศด้วย อนึ่ง “สัมมนาความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา” นี้เป็นงานในระดับภูมิภาคของ “งานความปลอดภัยอาชีวอนามัยแห่งชาติ” ที่จัดโดย สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งเป็นงานความปลอดภัยระดับชาติ งาน“สัมมนาความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา” ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานในหลากหลายกลุ่ม ทั้งผู้ประกอบการ แรงงาน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีกิจกรรมหลากหลาย เช่น การสัมมนาวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย และการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านความปลอดภัยโดยการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของกระทรวงแรงงาน ในการเดินหน้าสร้างความปลอดภัยในการทำงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภาพรวม

วรินทร แสงมาก/ข่าวภูมิภาค/รายงาน/094-732-6069

Facebook Comments


Social sharing

Related post