Digiqole ad

พิธีมอบรางวัล “เพชรรัตนชาติ 2021” และ รางวัล “ครุฑสุบรรณกาย 2564” เชิดชูเกียรติแก่บุคคลผู้เป็นต้นแบบตัวอย่างดีเด่น

 พิธีมอบรางวัล “เพชรรัตนชาติ 2021” และ รางวัล “ครุฑสุบรรณกาย 2564” เชิดชูเกียรติแก่บุคคลผู้เป็นต้นแบบตัวอย่างดีเด่น
Social sharing

Digiqole ad

คุณณิชาภา สิงห์ณรงค์ ประธาน  สภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ และ สภาองค์กรวัฒนธรรมไทย อาเซียน  เป็นประธานจัดพิธีมอบรางวัล “เพชรรัตนชาติ 2021” เพื่อเชิดชูเกียรติแก่บุคคลผู้เป็นต้นแบบตัวอย่างดีเด่น และ คุณกิตติศักดิ์  บุญเกิด เป็นประธานจัดพิธีมอบรางวัล “ครุฑสุบรรณกาย 2564” รางวัลสำหรับผู้เป็นต้นแบบความดีและความสำเร็จ โดยมี หม่อมหลวงวันชัย นวรัตน์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และ นายนพรัตน์ ฉัตรเพชรตะกาล ประธานจัดงานกิตติมศักดิ์ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้บุคคลที่เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ได้ผ่านการส่งผลงานเข้าคัดสรร โดยมีประธานจัดงานกิตติมศักดิ์ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดสรรดังต่อไปนี้ คุณฐิตาพร อุดมพรสุข ประธาน บริษัทคาวินเฮิร์บ จำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวหลวงคอสเมติกส์, คุณสงวนศรี เข็มสม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มายด์วาเคชั่น จำกัด คุณนายนพรัตน์ ฉัตรเพชรตระการ หัวหน้าสำนักงานและผู้ช่วยเลขานุการในองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์, ดร.พนธ์พันธ์ เลิศจันทรางกูร ผู้อำนวยการสถาบันสปีดี้การเดินเรือและอาหารเครื่องดื่มบนเรือสำราญ, ดร.เอกกฤต นารายณ์รักษา ประธานองค์กรส่งเสริมอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา แห่งประเทศไทย, นายศิลพร ภักดีอาภากร ประธานมูลนิธิสยามกตัญญู , คุณกฤษฎา ทิพย์ประสิทธิ์ (มาดามกอล์ฟ) Even Organizer ,มือหนึ่งของเมืองไทย, นายเด่น กาญบุตร นายกสมาคมเมโลเดียน แห่งประเทศไทย, นายศักดิ์ดา นิทรัพย์ ช่างภาพฝ่ายข่าวการเมืองช่อง 7 HD, นายพรภวิษย์  สืบเนื่อง  ตำแหน่งประธานที่ปรึกษากลุ่มเครือข่ายธรรมนำไทย, นายธีรเดช​  พวงศิริ ประธานการจัดงาน Thailand​ Master​ Youth 2021​

โดยมีผู้ที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศและมีผลงาน เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางเข้ารับรางวัล อาทิ  อ.นคร ถนอมทรัพย์ ศิลปินแห่งชาติ, ดร.โก้- ธีรศักดิ์​ พันธุ​จริยา​ CEO เครื่อง​สำอาง​ Kory Serum (ครีมหน้าเด้ง)​ สาขาผู้บริหาร​ ผู้นำองค์กร​ดีเด่น​ , ส.ต.ต.หญิง อาทิติยา เบ็ญจะปัก Miss Polo Asia 2019 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สาขา ข้าราชการตำรวจตัวอย่างดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ, เรือโทหญิง วรรัตน์ นิยมเดช รองนางสาวไทย อันดับ 1 ปี 2553 สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ, นายกนกศักดิ์  สาเขตร์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตาก   สาขา  ผู้ทรงคุณวุฒิบริหารจัดการ สนับสนุน สร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติด้านกีฬา, นายปิยพล แววศรี ประธานสโมสรเอ็กซ์สตาร์ เขื่องใน ยูไนเต็ด สาขานักบริหาร ผู้นำองค์กรดีเด่น, นายไพรัตน์ เกกินะ ผู้ประพันธ์ตำราพิธีกรรมภาษาจีนโบราณ 14 เล่ม สาขา ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ, ส.อ.ร.ด.ประนอม ทิวะพันธุ์  รองประธานสหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สาขา ผู้ทรงคุณวุฒิกิตติมศักดิ์ด้านการบริหารองค์กรตัวอย่างดีเด่น, นางธันยภรณ์  จุนตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย  องค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาครูผู้ทรงคุณวุฒิสร้างชื่อเสียงระดับประเทศด้านส่งเสริมเยาวชนเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมสู่สากล, ดร.ไพโรจน์​  ทอง​คำสุก ราชบัณฑิต​ประเภท​วิชา​วิจิตร​ศิลป์ สา​ขานาฏกรรม​ไทย สำนักศิลปกรรม​ ราชบัณฑิต​ยสภา​ สาขา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏกรรมไทย, นายภาวัต วงค์ใหญ่ นศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต ภาควิชาสถาปัตยกรรม สาขา เยาวชนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสถานศึกษาดีเด่น, นายวิทยา ศรีลาดี สาขาด้านดนตรีและการแสดง

คุณณิชาภา สิงห์ณรงค์ ประธานสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ และ สภาองค์วัฒนธรรมไทย อาเซียน  ในฐานะประธานจัดพิธีมอบรางวัลฯ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายทางด้านการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของบุคคล คิดดี ทำดี เป็นแบบอย่างที่ดี ทรงคุณค่าต่อสังคมไทย พร้อมทั้งยกย่องส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนดี

“เราอยากเป็นอีกหนึ่งพลังที่ได้จุดประกายความคิดให้เกิดความภาคภูมิใจในคุณค่าความเป็นคนไทย เพื่อรวมพลังในแนวคิด การทำความดี มีคุณธรรม การประพฤติตนที่เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อเป็นผู้นำสังคมไทยและพัฒนาชาติไทย”

คุณกฤษฎา ทิพย์ประสิทธิ์ (มาดามกอล์ฟ) Even Organizer มือหนึ่งของเมืองไทย ในฐานะหนึ่งในประธานจัดงานกิตติมศักดิ์ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดสรรบุคคลเข้ารับรางวัล กล่าวว่า หลักในการพิจารณารางวัลนั้น ประกอบด้วย เช่น เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีงาม มีผลงานสร้างสรรค์สังคม คอยช่วยเหลือสังคมในรูปต่าง ๆ ซึ่งความดีนั้นเป็นนามธรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้ แต่เราสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกที่ดี ๆ ความดีเป็นความสุขใจ ความพึงพอใจ ความอิ่มเอมใจ ที่บังเกิดขึ้น จากผลการกระทำที่ก่อให้เกิดทั้งประโยชน์ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อครอบครัว ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนหรือเกิดโทษ ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนในการทำความดี แล้วอย่าได้ท้อแท้

 

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post