Digiqole ad

พิธีมอบรางวัล “เพชรรัตนชาติ 2021” และ รางวัล “ครุฑสุบรรณกาย 2564” เชิดชูเกียรติแก่บุคคลผู้เป็นต้นแบบตัวอย่างดีเด่น

 พิธีมอบรางวัล “เพชรรัตนชาติ 2021” และ รางวัล “ครุฑสุบรรณกาย 2564” เชิดชูเกียรติแก่บุคคลผู้เป็นต้นแบบตัวอย่างดีเด่น

คุณณิชาภา สิงห์ณรงค์ ประธาน  สภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ และ สภาองค์กรวัฒนธรรมไทย อาเซียน  เป็นประธานจัดพิธีมอบรางวัล “เพชรรัตนชาติ

Advertisement
2021” เพื่อเชิดชูเกียรติแก่บุคคลผู้เป็นต้นแบบตัวอย่างดีเด่น และ คุณกิตติศักดิ์  บุญเกิด เป็นประธานจัดพิธีมอบรางวัล “ครุฑสุบรรณกาย 2564” รางวัลสำหรับผู้เป็นต้นแบบความดีและความสำเร็จ โดยมี หม่อมหลวงวันชัย นวรัตน์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และ นายนพรัตน์ ฉัตรเพชรตะกาล ประธานจัดงานกิตติมศักดิ์ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้บุคคลที่เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ได้ผ่านการส่งผลงานเข้าคัดสรร โดยมีประธานจัดงานกิตติมศักดิ์ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดสรรดังต่อไปนี้ คุณฐิตาพร อุดมพรสุข ประธาน บริษัทคาวินเฮิร์บ จำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวหลวงคอสเมติกส์, คุณสงวนศรี เข็มสม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มายด์วาเคชั่น จำกัด คุณนายนพรัตน์ ฉัตรเพชรตระการ หัวหน้าสำนักงานและผู้ช่วยเลขานุการในองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์, ดร.พนธ์พันธ์ เลิศจันทรางกูร ผู้อำนวยการสถาบันสปีดี้การเดินเรือและอาหารเครื่องดื่มบนเรือสำราญ, ดร.เอกกฤต นารายณ์รักษา ประธานองค์กรส่งเสริมอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา แห่งประเทศไทย, นายศิลพร ภักดีอาภากร ประธานมูลนิธิสยามกตัญญู , คุณกฤษฎา ทิพย์ประสิทธิ์ (มาดามกอล์ฟ) Even Organizer ,มือหนึ่งของเมืองไทย, นายเด่น กาญบุตร นายกสมาคมเมโลเดียน แห่งประเทศไทย, นายศักดิ์ดา นิทรัพย์ ช่างภาพฝ่ายข่าวการเมืองช่อง 7 HD, นายพรภวิษย์  สืบเนื่อง  ตำแหน่งประธานที่ปรึกษากลุ่มเครือข่ายธรรมนำไทย, นายธีรเดช​  พวงศิริ ประธานการจัดงาน Thailand​ Master​ Youth 2021​

โดยมีผู้ที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศและมีผลงาน เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางเข้ารับรางวัล อาทิ  อ.นคร ถนอมทรัพย์ ศิลปินแห่งชาติ, ดร.โก้- ธีรศักดิ์​ พันธุ​จริยา​ CEO เครื่อง​สำอาง​ Kory Serum (ครีมหน้าเด้ง)​ สาขาผู้บริหาร​ ผู้นำองค์กร​ดีเด่น​ , ส.ต.ต.หญิง อาทิติยา เบ็ญจะปัก Miss Polo Asia 2019 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สาขา ข้าราชการตำรวจตัวอย่างดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ, เรือโทหญิง วรรัตน์ นิยมเดช รองนางสาวไทย อันดับ 1 ปี 2553 สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ, นายกนกศักดิ์  สาเขตร์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตาก   สาขา  ผู้ทรงคุณวุฒิบริหารจัดการ สนับสนุน สร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติด้านกีฬา, นายปิยพล แววศรี ประธานสโมสรเอ็กซ์สตาร์ เขื่องใน ยูไนเต็ด สาขานักบริหาร ผู้นำองค์กรดีเด่น, นายไพรัตน์ เกกินะ ผู้ประพันธ์ตำราพิธีกรรมภาษาจีนโบราณ 14 เล่ม สาขา ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ, ส.อ.ร.ด.ประนอม ทิวะพันธุ์  รองประธานสหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สาขา ผู้ทรงคุณวุฒิกิตติมศักดิ์ด้านการบริหารองค์กรตัวอย่างดีเด่น, นางธันยภรณ์  จุนตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย  องค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาครูผู้ทรงคุณวุฒิสร้างชื่อเสียงระดับประเทศด้านส่งเสริมเยาวชนเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมสู่สากล, ดร.ไพโรจน์​  ทอง​คำสุก ราชบัณฑิต​ประเภท​วิชา​วิจิตร​ศิลป์ สา​ขานาฏกรรม​ไทย สำนักศิลปกรรม​ ราชบัณฑิต​ยสภา​ สาขา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏกรรมไทย, นายภาวัต วงค์ใหญ่ นศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต ภาควิชาสถาปัตยกรรม สาขา เยาวชนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสถานศึกษาดีเด่น, นายวิทยา ศรีลาดี สาขาด้านดนตรีและการแสดง

คุณณิชาภา สิงห์ณรงค์ ประธานสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ และ สภาองค์วัฒนธรรมไทย อาเซียน  ในฐานะประธานจัดพิธีมอบรางวัลฯ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายทางด้านการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของบุคคล คิดดี ทำดี เป็นแบบอย่างที่ดี ทรงคุณค่าต่อสังคมไทย พร้อมทั้งยกย่องส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนดี

“เราอยากเป็นอีกหนึ่งพลังที่ได้จุดประกายความคิดให้เกิดความภาคภูมิใจในคุณค่าความเป็นคนไทย เพื่อรวมพลังในแนวคิด การทำความดี มีคุณธรรม การประพฤติตนที่เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อเป็นผู้นำสังคมไทยและพัฒนาชาติไทย”

คุณกฤษฎา ทิพย์ประสิทธิ์ (มาดามกอล์ฟ) Even Organizer มือหนึ่งของเมืองไทย ในฐานะหนึ่งในประธานจัดงานกิตติมศักดิ์ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดสรรบุคคลเข้ารับรางวัล กล่าวว่า หลักในการพิจารณารางวัลนั้น ประกอบด้วย เช่น เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีงาม มีผลงานสร้างสรรค์สังคม คอยช่วยเหลือสังคมในรูปต่าง ๆ ซึ่งความดีนั้นเป็นนามธรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้ แต่เราสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกที่ดี ๆ ความดีเป็นความสุขใจ ความพึงพอใจ ความอิ่มเอมใจ ที่บังเกิดขึ้น จากผลการกระทำที่ก่อให้เกิดทั้งประโยชน์ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อครอบครัว ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนหรือเกิดโทษ ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนในการทำความดี แล้วอย่าได้ท้อแท้

 

 

Advertisement
Facebook Comments

Related post