Digiqole ad

“พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” วิเคราะห์ 100 วันแรกรัฐบาลเศรษฐา

 “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” วิเคราะห์ 100 วันแรกรัฐบาลเศรษฐา
Social sharing
Digiqole ad
“พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” วิเคราะห์ 100 วันแรกรัฐบาลเศรษฐา โดยการว่า หนึ่งในหมุดหมายสำคัญของรัฐบาลทั่วโลกหลังการเข้าดำรงตำแหน่ง มักจะเป็นช่วงเวลา 100 วันแรก เพราะเป็นช่วงเวลาในการทำงานที่สามารถสะท้อนให้เห็นได้ถึงความมุ่งมั่น ที่รัฐบาลนั้นมีต่อการรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนก่อนที่จะมาเป็นรัฐบาล ในฐานะโรดแมปในการบริหาร ตามงาน และการสั่งงานของรัฐบาล และในฐานะการบริหารความคาดหวังและความเชื่อมั่นของประชาชนและนักลงทุนจากต่างประเทศ
.
ด้วยข้อจำกัดทั้งเรื่องเวลาและงบประมาณแผ่นดิน รัฐบาลทั่วโลกจึงจำเป็นจะต้องมีโรดแมป ว่า 100 วันแรกจะมีการขับเคลื่อนอย่างไรได้บ้าง
.
บัดนี้ครบเวลา 100 วันแรกสำหรับรัฐบาลเศรษฐาแล้ว ผมจึงได้จัดการแถลงข่าววิเคราะห์การทำงานในรอบ 100 วันแรก พร้อมนำเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการทำงานในอนาคตข้างหน้าของรัฐบาลเศรษฐา
ที่มา : เพจก้าวไกล
Facebook Comments

Related post