Digiqole ad

“พิชญา สุชาโต” ประธานชมรมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์รุ่น 48 และกลุ่มภริยาหญ้าแพรก ร่วมสร้างลานวิปัสสนา และทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดนิคมผัง 16 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 “พิชญา สุชาโต” ประธานชมรมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์รุ่น 48 และกลุ่มภริยาหญ้าแพรก ร่วมสร้างลานวิปัสสนา และทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดนิคมผัง 16 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
Social sharing

Digiqole ad

คุณพิชญา สุชาโต ประธานชมรมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์รุ่น 48 และ คุณสายฤดี สุชาโต ภริยา ร่วมเป็นสะพานบุญสร้างลานวิปัสสนาให้ใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ ณ วัดนิคมผัง 16 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พร้อมกันนี้ กลุ่มภริยาหญ้าแพรก อาทิ อ.พิชญา ฐิตะภวังค์ ได้จัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคี ร่วมสมทบบุญในครั้งนี้ด้วย โดยได้ยอดเงินบริจาคทำบุญครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 575,000บาท…เจ้าขอภาพจึงขออนุโมทนามา ณ โอกาสนี้ด้วย

Facebook Comments


Social sharing

Related post