Digiqole ad

พาณิชย์ – DITP ขานรับนโยบายภูมิธรรม พาสินค้าโคราชบุกตลาดออนไลน์

 พาณิชย์ – DITP ขานรับนโยบายภูมิธรรม พาสินค้าโคราชบุกตลาดออนไลน์
Social sharing

Digiqole ad

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยในการขยายการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ไปยังต่างประเทศ

นายพรวิช ศิลาอ่อน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม Thaitrade.com สัญจร “เพื่อผลักดันสินค้าและบริการของผู้ประกอบการนครราชสีมาเจาะตลาดออนไลน์” ในวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมไอซาน่า โคราช ตามนโยบาย

ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส และการทำงานเชิงรุก บูรณาการการทำงานร่วมกันของพาณิชย์จังหวัดและทูตพาณิชย์ ของนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ประกอบไปด้วยการบรรยายให้ความรู้การค้าออนไลน์โดย Thaitrade.com ร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำ ได้แก่ Amazon และ Alibaba รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้า Young Entrepreneurs Chamber of Commerce (YEC) และกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer (YSF) ของจังหวัดนครราชสีมา ที่มาร่วมแชร์ข้อมูลด้านโอกาสของสินค้าและศักยภาพผู้ประกอบการในท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ได้แก่ การสมัครสมาชิก Thaitrade.com เทคนิคการถ่ายภาพสินค้า การเขียนคำบรรยายสินค้าให้โดนใจ การตกแต่งหน้าร้านค้าออนไลน์ และการให้บริการถ่ายรูปสินค้าของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Exim Bank) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในการร่วมเสวนา และบรรยายถึงแนวทางการบริหารความเสี่ยงการค้าระหว่างประเทศและการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการส่งออก และไฮไลท์ของงานนี้คือ การจับคู่ธุรกิจเจรจาการค้าระหว่างแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง Amazon และ Alibaba ร่วมกับผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนรวม 30 คู่ ในกลุ่มสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม สมุนไพร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และงานหัตถกรรม ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงที่เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า รวมถึงผู้ประกอบการที่ร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ มากกว่า 500 ราย ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการรายเล็กได้สามารถใช้ประโยชน์จากการขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Thaitrade.com ไปยังตลาดโลกและส่งผลให้เกิดคาดการณ์มูลค่าการค้าจากการเจรจาธุรกิจใน 1 ปี ประมาณ 100 ล้านบาท

โดย นายพรวิช ได้กล่าวเสริมอีกว่า การจัดงานในครั้งนี้ยังเป็นการยกระดับการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะการสร้างโอกาสในการค้าโดยตรงกับผู้ซื้อหรือผู้นำเข้าในต่างประเทศ ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มีแผนจะนำแนวทางส่งเสริมนี้ในการผลักดันและต่อยอดให้กับผู้ประกอบการในภูมิภาคอื่นต่อไป

สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post