Digiqole ad

“พาณิชย์” ลุยต่อ จัดธงฟ้าราคาประหยัด ลดภาระค่าครองชีพให้พี่น้องประชาชน ชาว จ.สุรินทร์ และ จ.อุบลราชธานี

 “พาณิชย์” ลุยต่อ จัดธงฟ้าราคาประหยัด ลดภาระค่าครองชีพให้พี่น้องประชาชน ชาว จ.สุรินทร์ และ จ.อุบลราชธานี
Social sharing
Digiqole ad

ธงฟ้าราคาประหยัด จ.สุรินทร์
และอุบลราชธานี เวลา 13.30 น.

ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (สวนใหม่) อ.เมือง จ.สุรินทร์

“พาณิชย์” ลุยต่อ จัดธงฟ้าราคาประหยัด ลดภาระค่าครองชีพให้พี่น้องประชาชน ชาวจ.สุรินทร์และจ.อุบลราชธานี

“พาณิชย์” เดินหน้าลดค่าครองชีพให้พี่น้องประชาชน จัดงานธงฟ้าราคาประหยัด ทั้งที่จ.สุรินทร์ และจ.อุบลราชธานีนำสินค้าจากผู้ประกอบการ ห้าง เกษตรกร SMEs วิสาหกิจชุมชน เครือข่ายรุ่นใหม่ YEC และ Young Smart Farmer รวม 10 หมวดสินค้า กว่า 1,000 รายการ ลดสูงสุด 60% เผยมีสินค้าไฮไลต์ ทั้งไข่ไก่ น้ำตาล น้ำมันปาล์ม ข้าวหอมมะลิ หมูเนื้อแดง ไก่ กะหล่ำปลี หอมแดง และหอมหัวใหญ่ จำหน่ายทุกวันด้วย

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้นำนโยบายของรัฐบาลในการช่วยลดภาระค่าครองชีพ มาขับเคลื่อน โดยได้จัดงานธงฟ้าราคาประหยัด จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2567 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (สวนใหม่) อ.เมือง จ.สุรินทร์ และจังหวัดอุบลราชธานีได้รับเกียรติจากที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นายยรรยง พวงราช เป็นประธานเปิดงาน จ.อุบลราชธานีจัดระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2567 ณ.บริเวณหน้าศาลากลาง(หลังเก่า) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ห้างสรรพสินค้า ห้างท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตรายกลางและรายย่อย (SMEs) วิสาหชุมชน และเครือข่ายรุ่นใหม่ อาทิ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) รวมทั้งผู้ประกอบการจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง นำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายรวม 10 หมวด กว่า 1,000 รายการ ลดสูงสุด 60% อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ซอสปรุงรส น้ำยาซักผ้า ของใช้ประจำวัน เครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัว อุปกรณ์ช่าง สินค้าชุมชน สินค้า OTOP เป็นต้น

ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าไฮไลต์ และสินค้าผลไม้ที่เชื่อมโยงจากกลุ่มเกษตรกร ในราคาพิเศษ
ทุกวัน อาทิ ไข่ไก่เบอร์ 2 แผงละ 95 บาท น้ำตาลทราย กิโลกรัมละ 22 บาท น้ำมันพืชปาล์ม ขวดละ 40 บาท
ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ (5 กก.) ถุงละ 150 บาท หมูเนื้อแดง กิโลกรัมละ 100 บาท ไก่น่องสะโพก กิโลกรัมละ 60 บาท กะหล่ำปลี กิโลกรัมละ 10 บาท หอมแดง กิโลกรัมละ 35 บาท และหอมหัวใหญ่ กิโลกรัมละ 15 บาท อีกทั้งยังมีนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อปฏิบัติการส่งออกสินค้าด้านปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์ส่งออกด้านปศุสัตว์และการจำหน่ายสินค้าด้านปศุสัตว์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในงานอีกด้วย


“ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนใน จ.สุรินทร์ จ.อุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง มาเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัด โดยมีสินค้า
ที่จำเป็นต่อการครองชีพครบถ้วน ทั้งของกินของใช้ และผักจากเกษตรกร และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยลดภาระ
ค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนได้ตามเป้าหมาย” นายภูมิธรรมกล่าว

ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญกับการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการจัดงานธงฟ้าราคาประหยัด ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน และยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตรายกลางและรายย่อย (SMEs) กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน เครือข่ายเกษตรกรและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ทำให้ประชาชนมีทางเลือกในการจับจ่ายใช้สอย ผู้ประกอบการมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้า พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เป็นการส่งเสริมสนับสนุนสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศด้วย

 

Facebook Comments

Related post