Digiqole ad

พาณิชย์ผนึกพลังปั๊มน้ำมัน แก้ไขปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด

 พาณิชย์ผนึกพลังปั๊มน้ำมัน แก้ไขปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด
Social sharing
Digiqole ad

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า เมื่อเข้าสู่เดือนตุลาคมจะเป็นช่วงที่ผลผลิตไข่ไก่เริ่มออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากในทุกพื้นที่ ประกอบกับปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ทำให้เกิดการชะลอตัวของการรับซื้อของตลาดทั้งในและต่างประเทศ เกษตรกรขาดช่องทางในการกระจายผลผลิต เนื่องจากธุรกิจบริการ อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร ไม่เปิดให้บริการ จึงเกิดภาวะไข่ไก่ล้นตลาด นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จึงได้มอบนโยบายให้กรมการค้าภายในเร่งเข้าไปแก้ไขปัญหาสถานการณ์ไข่ไก่ โดยดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้ 1. เชื่อมโยงการจำหน่ายหรือกระจายไข่ไก่ผ่านช่องต่าง ๆ เช่น งานธงฟ้า รถโมบาย และสถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น 2. กำกับดูแลการค้าปลีก โดยติดตามภาวะการค้าปลีกและราคาขายปลีกในตลาดสดให้สอดคล้องกับราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม รวมทั้งตรวจสอบกำกับดูแลด้านเครื่องชั่ง และการปิดป้ายแสดงราคาขายปลีก

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ กรมฯ ได้ร่วมมือกับบริษัทผู้จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่ 1 ราย คือ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด รับซื้อไข่ไก่ในปริมาณ 500,000 ฟอง เพื่อจัดทำโปรโมชันเป็นของสมนาคุณให้กับผู้ใช้บริการในสถานีจำหน่ายน้ำมันเชลล์ (Shell) ในพื้นที่กรุงเทพ และนนทบุรี จำนวน 137 สาขา ซึ่งเป็นการรับซื้อเพิ่มเติมจากบริษัทผู้จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่ 3 ราย ประกอบด้วย บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา รวมเป็นการรับซื้อไข่ไก่ในปริมาณ 1,950,000 ฟอง โดยกรมฯ ช่วยสนับสนุนค่าบริหารจัดการ เพื่อช่วยขยายช่องทางในการกระจายผลผลิตให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฯ มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าการใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อเร่งกระจายผลผลิตให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ดังที่ได้กล่าวข้างต้น จะสามารถแก้ไขปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด รักษาเสถียรภาพด้านราคาและปรับสมดุลกลไกตลาด อันจะเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

Facebook Comments

Related post