Digiqole ad

พาณิชย์จังหวัดเลยเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการยกระดับการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “Isan Fun Fair 2023 มหกรรมของดี เช็คอิน ถิ่นอีสาน”

 พาณิชย์จังหวัดเลยเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการยกระดับการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  “Isan Fun Fair 2023 มหกรรมของดี เช็คอิน ถิ่นอีสาน”
Social sharing

Digiqole ad

กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย จัดพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการยกระดับการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในชื่องาน “Isan Fun Fair 2023 มหกรรมของดี เช็คอิน ถิ่นอีสาน” เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล

โดยมี นางสาวสุนันทา กังวานกุลกิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา นางศศิพิมล มงคล พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ นายพรศักดิ์ แสงเจริญ พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี นายจีระศักดิ์ ศรีเพชร พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ นางเกศินี พวงประดิษฐ์ พาณิชย์จังหวัดสกลนคร นางจุฑารัตน์ ศรีโมรา พาณิชย์จังหวัดนครพนม ร่วมในพิธีเปิดด้วย โดยนางเบญจวรรณ ตัญญู พาณิชย์จังหวัดเลย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการสินค้าสิ่งทอ เกษตรแปรรูป สมุนไพร และสินค้าอื่นๆ ที่โดดเด่นและมีศักยภาพในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งเชื่อมโยงเข้ากับการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างการรับรู้และดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยว เลือกซื้อสินค้าและบริการ และอุดหนุนธุรกิจของผู้ประกอบการกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจฐานรากมากยิ่งขึ้น

งาน “Isan Fun Fair 2023 มหกรรมของดี เช็คอิน ถิ่นอีสาน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 8 พฤษภาคม 2566 (5 วัน) ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2 ภายในงานจะได้พบกับสินค้าหลากหลายจากผู้ประกอบการกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 50 ร้านค้า 5 กลุ่มสินค้า ได้แก่ (1) สินค้ากลุ่มสิ่งทอ เช่น ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัดขอนแก่น เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายวัฒนธรรมไทดำ จากจังหวัดเลย ซึ่งเป็นหนึ่งในหมู่บ้านทำมาค้าขายของกระทรวงพาณิชย์ (2) สินค้ากลุ่มเกษตรแปรรูป เช่น ข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูปจากจังหวัดร้อยเอ็ดและมุกดาหาร มาลัยข้าวตอกจิ๋วจากจังหวัดยโสธร เสื่อกกและผลิตภัณฑ์จากกกจากจังหวัดนครพนม (3) สินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ปลาส้มจากจังหวัดนครพนม มะพร้าวแก้วจากจังหวัดเลย ข้าวเม่าจากจังหวัดบึงกาฬ หม่ำจากจังหวัดชัยภูมิ (4) สินค้ากลุ่มสมุนไพรและอื่นๆ เช่น เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัดนครราชสีมา สร้อยและเครื่องประดับหินสีจากจังหวัดสุรินทร์


นอกจากนี้ ภายในงานได้แบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนเจรจาธุรกิจ เพื่อเชื่อมโยงการค้าระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานที่สนใจ กิจกรรมการแสดงบนเวทีที่แสดงถึงแหล่งท่องเที่ยว ศิลปะและวัฒนธรรมภาคอีสาน นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอสินค้าโปรโมชั่น สินค้านาทีทอง เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับผู้เข้าชมงานทุกวัน ตลอดระยะเวลาการจัดงาน

ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “Isan Fun Fair 2023 มหกรรมของดี เช็คอิน ถิ่นอีสาน” ตามโครงการยกระดับการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย

Facebook Comments


Social sharing

Related post