Digiqole ad

พักหนี้เกษตรกร ทั้งต้นทั้งดอก ภายในไตรมาส 4 ให้ความสำคัญปากท้องประชาชน

 พักหนี้เกษตรกร ทั้งต้นทั้งดอก ภายในไตรมาส 4 ให้ความสำคัญปากท้องประชาชน
Social sharing
Digiqole ad
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา วันที่ 12 กันยายน 2566 เกี่ยวกับนโยบายการพักหนี้เกษตรกร โดยรัฐบาลของประชาชนตระหนักถึงความเดือดร้อนของเกษตรกร นอกจากปัญหาปากท้องแล้วเรื่องการเกษตรและเรื่องหนี้สินเป็นสำคัญ โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรก จะมีเรื่องการพักหนี้เข้าสู่การประชุม
.
เรื่องการพักหนี้เกษตรกร มีแนวทางเร่งด่วน เป้าหมายที่จะทำให้ได้ภายในไตรมาส 4 ปี 2566 โดยจะพักหนี้ทั้งต้นและดอก ย้ำว่าจะทำการพักหนี้พร้อมแผนการสร้างรายได้ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการปลูกผลิตสิ่งที่ตลาดโลกต้องการในปริมาณที่เหมาะสม พร้อมตระหนักถึงภาวะโลกเดือด (Global Boiling) จึงเตรียมพร้อมนำความรู้และเทคโนโลยีเข้ามาใช้
.
การพักหนี้ทั้งต้นและดอกเพื่อเป็นการฟื้นฟูจิตใจของพี่น้องเกษตรกร เพื่อให้ทุกคนมีกำลังและแรงใจ แรงกายในการประกอบอาชีพสร้างรายได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี
.
นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำเข้ามาช่วยเกษตรกรเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายจากการใช้ปุ๋ยเคมีมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สำหรับเรื่องการใช้ฐานข้อมูลนั้น นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ต้องถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงต้องทำควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ให้กับเกษตรกรทั่วไป
.
[แก้หนี้นอกระบบ จัดหาแหล่งทุนให้กลุ่มลูกหนี้ SMEs ปรับโครงสร้างหนี้ข้าราชการ ครู ตำรวจฯลฯ]
.
นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา ถึงเรื่องความเข้าใจผิดของเพื่อนสมาชิกที่อภิปรายพาดพิงนโยบายของพรรคการเมืองเชื่อมโยงกับสิ่งที่มีในการหาเสียงช่วงการเลือกตั้งว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เน้นต่อคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี (นัดพิเศษ) รัฐบาลที่มีพรรคการเมืองเป็นพรรคร่วมรัฐบาล 11 พรรคการเมืองและเน้นย้ำเป็นรัฐบาลของประชาชนทุกคน การอภิปรายพาดพิงถึงพรรคการเมือง จึงอยากขอให้แยกให้ออก ระหว่างนโยบายรัฐบาลกับนโยบายของพรรคการเมืองแต่ละพรรค
.
การอภิปรายเรื่องการพักหนี้เกษตรกร หลายท่านให้ข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ต้องขอขอบคุณในข้อเสนอแนะ และขอย้ำว่านายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของพี่น้องประชาชน ย้ำให้เดินหน้าทำงานนโยบายพักหนี้ แก้ปัญหาหนี้สิน ซึ่งการพักหนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นการทำงาน การพักหนี้เกษตรกร 3 ปี ได้เริ่มเตรียมการล่วงหน้าและนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าภายในไตรมาส 4 จะสามารถแก้ไขปัญหาได้
.
ที่ผ่านมา มีการพักหนี้เกษตรกรมาแล้ว 13 ครั้ง แต่ไม่ได้ช่วยให้เกษตรกรพบทางออกของปัญหาหนี้สินอย่างเป็นรูปธรรม แต่ครั้งนี้ สถานการณ์เศรษฐกิจทำให้เกษตรกรภาวะตึงมือ หนี้สินสูง หนี้ภาคประชาชนสูง การพักหนี้ครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นต่อชีวิตให้พี่น้องเกษตรกร โดยการพักหนี้จะมีหลักเกณฑ์ดังนี้
– มีการคัดกรองกลุ่มเกษตรกร ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขที่เหมาะสม
– มีมาตรการจูงใจเกษตรกรให้สามารถลดภาระเงินต้นได้
– มีมาตรการบริหารหนี้ที่ชัดเจน
– ส่งเสริมให้มีการเพิ่มรายได้ เช่น ปลูกพืชเพิ่มมูลค่า เพิ่มผลผลิตต่อไร่ตามแนวนโยบาย ‘ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้’
นโยบายพักหนี้เกษตรกร มีเป้าหมายคือ เพิ่มมูลค่าภาคเกษตรขึ้นในระยะ 4 ปีที่จะมาถึง เพื่อให้พี่น้องภาคการเกษตรสามารถลืมตาอ้าปากได้แท้จริง พร้อมกับมีแนวนโยบายเจรจาเขตการค้าเสรี หรือเอฟทีเอ กับหลายประเทศ เพื่อเปิดประตูการค้าใหม่ๆ
.
ปัญหาสภาวะเอลนีโญ่ ที่กำลังจะมาถึงในระยะ 3 ปีข้างหน้า เรามองเห็นโอกาส เพราะจะเกิดภาวะขาดแคลนอุปทานด้านอาหารจำนวนมากในโลก เราเชื่อมั่นว่า หากประเทศไทยแข็งแกร่งด้านอาหาร เราจะกลับมาเป็นครัวของโลกได้อย่างภาคภูมิ พี่น้องเกษตรกรจะลืมตาอ้าปากและจะมีกลไกอื่นมาสนับสนุน เช่นการใช้เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำมาใช้ให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ แต่ละสินค้าเกษตร จะสามารถเพิ่มผลตอบแทนระดับสูงให้พี่น้องเกษตรกร รวมถึงการแปรรูปเกษตรเพื่อช่วยพลิกฟื้นชีวิตให้เกษตรกร
.
เราต้องการทำให้พี่น้องเกษตรกร สามารถกลับมาเป็นฟันเฟืองทางเศรษฐกิจได้อย่างแข็งแกร่งเต็มภาคภูมิ สามารถมีรายได้พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เลี้ยงครอบครัวได้อย่างมีศักดศรีอีกครั้งหนึ่ง คือความตั้งหวังของรัฐบาลชุดนี้
.
หนี้สินภาคเอสเอ็มอี ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เรามีแผนการและแผนงานรองรับ ช่วยเหลือและจัดหาแหล่งทุนเพิ่มเติมจากการทำ Maching fund การลงทุนเพื่อพัฒนา StartUp ต่างๆ รวมถึงหนี้ในสหกรณ์ หนี้พี่น้องภาคราชการ ครู ตำรวจ รวมถึงราชการอีกมากมาย หนี้เหล่านี้อยู่ในสภาวะที่เราต้องเข้าไปช่วยเหลือปรับแก้ โครงสร้างลดภาระของเขา เพื่อให้เขากลับมายืนได้อย่างแข็งแกร่งอีกครั้ง
.
ที่สำคัญที่สุดคือ หนี้นอกระบบจำนวนมหาศาล เราทุกคนรู้จักแก๊งหมวกกันน็อก เราต้องเดินหน้าแก้ไขและดึงพี่น้องประชาชนเหล่านั้นกลับมาอยู่ในภาคที่ถูกต้อง ต้องดึงเขากลับเข้าสู่ระบบ เราเชื่อว่าด้วยการทำงานของรัฐบาลและความตั้งมั่น รัฐบาลจะสามารถแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตอย่างสะดวกและดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post