Digiqole ad

“พล.ต.อ.สุรเชษฐ์” ประธานในพิธีปิดการอบรมการสืบสวนเชิงนิติวิทยาศาสตร์ของชุด TICAC

 “พล.ต.อ.สุรเชษฐ์” ประธานในพิธีปิดการอบรมการสืบสวนเชิงนิติวิทยาศาสตร์ของชุด TICAC
Social sharing

Digiqole ad

เมื่อวันที่ (27 ก.ค.66) พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร.ในฐานะ ผอ.ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมง (ศพดส.ตร.) ได้เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสืบสวนเชิงนิติวิทยาศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ของชุดปฏิบัติการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ต (TICAC) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าการอบรมจาก น.,ภ.1-9, สตม.,พฐ. และชุดปฏิบัติการ TICAC รวมกว่า 216 นาย ซึ่งได้จัดอบรมระหว่างวันที่ 23-27 ก.ค.66 เป็นเวลา 5 วัน

การฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการสืบสวนคดีเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ต ในเชิงนิติวิทยาศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ (Digital Forensic) เนื่องจากในคดีลักษณะนี้จำเป็นจะต้องมีความรู้ความสามารถในการเก็บและวิเคราะห์พยานหลักฐานทางคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดี นอกจากนี้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติเพื่อสร้างเครือข่ายในการทำงานให้มีประสิทธิภาพในการประสานงานร่วมกันในอนาคต

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นการสร้างเสริมศักยภาพให้กับชุดปฏิบัติการ TICACจากทั่วประเทศ ให้มีความรู้ความสามารถในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้วิเคราะห์และติดตามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งวันนี้เป็นพิธีปิดแล้ว เชื่อมั่นว่ากำลังพลที่ได้เข้าอบรมในครั้งนี้ จะสามารถออกไปปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้จะส่งผลให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งทำให้ภาพรวมการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยมีมาตรฐานในระดับสากลอีกด้วย

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post