Digiqole ad

“พล.ต.อ.จักรทิพย์” นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจรับฟังปัญหาของเกษตรกรชาวนา อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

 “พล.ต.อ.จักรทิพย์” นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจรับฟังปัญหาของเกษตรกรชาวนา อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
Social sharing
Digiqole ad

วันที่ (10 ธ.ค.64) ที่ โรงเรียนเหล่าต่างคำ ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา พร้อมด้วย พล.อ.ธัญญา เกียรติสาร, พล.อ.ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ,ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ และคณะ ได้ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและพบปะพูดคุย พร้อมรับฟังปัญาหาความเดือดร้อนจากพี่น้องเกษตรกรชาวนา ในตำบลเหล่าต่างคำ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลหาแนวทางในการช่วยเหลือ

โดยมี นายสกล วิชาชัย ณ หนองคาย กำนันตำบลเหล่าต่างคำ,นายวชิราวุธ บัวแพง ผอ.ร.ร. บ้านเหล่าต่างคำ,นายสุพจน์ ซุยใจทัศน์ ผญ.หมู่ 1,นายวราพล ร่างกาย ผญ.หมู่ 2,นายธนรัตน์ ผ่านคำ ผญ.หมู่ 3 ,นายก้าน อุตส่าห์ ผญ.หมู่ 10,นายชู ศรีจันทร์ อดีตรองนายก อบต.เหล่าต่างคำ,นายชนะ ชุยใจทัศน์ เกษตรกรไร่นาผสม รวมทั้ง พี่น้องเกษตรกรชาวนา ในตำบลเหล่าต่างคำ ร่วมให้การต้อนรับ

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา และคณะได้ร่วมพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และเกษตรกรชาวนา พร้อมรับทราบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เงินเยียวยาช่วยเหลือชาวนา ที่ยังได้ไม่ครบอีกหลายครัวเรือนรวมทั้งการแก้ไขปัญหาจากภัยแล้ง ในอนาคต และปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรชาวนาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อื่นๆ

นอกจากนี้ พล.ต.อ.จักรทิพย์ฯยังได้มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรชาวนา ที่ได้รับความเดือดร้อนจากราคาข้าวตกต่ำ พร้อมอุดหนุนโดยการรับซื้อข้าวเปลือก จำนวน 11 ตัน จากเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ตำบลเหล่าต่างคำ ทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ซึ่งมี นายก้าน อุตส่าห์ ผญ. หมู่ 10 เป็นตัวแทนของเกษตรกรชาวนารับมอบเงิน การซื้อข้าวเปลือกดังกล่าวเป็นการช่วยเพิ่มรายได้อีกช่องทางให้กับเกษตรกรชาวนา รวมทั้งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ซึ่งข้าวเปลือกที่รับซื้อดังกล่าว จะนำไปแปรรูปเป็นข้าวสาร หลังจากนั้นจะนำไปมอบให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่ภาคอีสานต่อไป

Facebook Comments

Related post