Digiqole ad

“พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ฯ”ลงพื้นที่จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.นครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้กับข้าราชการตำรวจในพื้นที่ ย้ำบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้กับประชาชน ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส

 “พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ฯ”ลงพื้นที่จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.นครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้กับข้าราชการตำรวจในพื้นที่ ย้ำบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้กับประชาชน ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส
Social sharing

Digiqole ad

วานนี้ (7เม.ย. 67) เวลา 16.00 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.รรท.ผบ.ตร.)พร้อมด้วย พล.ต.ท. ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผู้ช่วยผบ.ตร.,พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว,พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร./โฆษก ตร.และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี โดยได้ไปตรวจเยี่ยม สภ.บ่อผุด จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผบช.ภ.8, พล.ต.ต.เสริมพันธุ์ ศิริคง ผบก.ภ.จว. สุราษฎร์ธานี,พ.ต.อ.เด่นดวง ทองศรีสุข ผกก.สภ.บ่อผุด พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.บ่อผุด ให้การต้อนรับ

จากนั้น พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ฯ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจท่องเที่ยว 5 กก.2 บก.ทท.3 (เกาะสมุย) โดยมี พล.ต.ต.ภพพล จักกะพาก ผบก.ทท.3, พ.ต.อ.พิสิษฐ์ สวัสดิ์ถาวร ผกก.2 บก. ทท.3 และ ว่าที่ พ.ต.ท.วินิจ บุญชิต สว. ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 ให้การต้อนรับ และได้รับฟังการบรรยายสรุป ประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การให้การดูแลรักษาความปลอดภัย ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว โดยทั้ง 2 แห่งพล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุป รับทราบสภาพปัญหาในพื้นที่ ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด

ต่อมาวันนี้ (8 เม.ย.67) เวลา 11.45 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ฯ พร้อมด้วย พล.ต.ท. ธัชชัย ฯ,พล.ต.ท.อัคราเดช ฯ ,พล.ต.ท. อาชยน ฯ,พล.ต.ท.ศักย์ศิรา ฯ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และมอบแนวทางปฏิบัติหน้าที่ให้กับข้าราชการตำรวจ สภ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี ว่าที่ พ.ต.อ.พงศ์พิชาญ ชยานนท์พิริย ผกก. สภ.ช้างกลาง พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.ช้างกลาง ให้การต้อนรับ

จากนั้น เวลา 13.55 น.พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ฯ พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม ให้กำลัง มอบแนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายให้กับข้าราชการตำรวจ สภ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช โดยมี พ.ต.อ.ประภาส ศรีสังข์จร ผกก.สภ.ลานสกา พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ

โดยในการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการที่ สภ.บ่อผุด และ สถานีตำรวจท่องเที่ยวเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี รวมทั้ง สภ.ช้างกลาง และ สภ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช นั้น พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ฯ ได้มอบนโยบายโดยเน้นย้ำกำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการป้องกันอาชญากรรม บำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้กับประชาชน และต้องปฏิบัติด้วยความถูกต้อง รอบคอบ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อีกทั้งต้องมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทุกมิติของการปฏิบัติงาน และให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นดูแลทุกข์สุขและสวัสดิการของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ดีและเหมาะสมกับสภาพการทำงานในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันด้วย นอกจากนี้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ฯ และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมครอบครัวตำรวจที่บ้านพัก สอบถามความเป็นอยู่ รับทราบปัญหาเพื่อนำไปแก้ไขช่วยเหลือต่อไป

Facebook Comments


Social sharing

Related post