Digiqole ad

“พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์” รับมอบหน้าที่ “ผู้บังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง” คนใหม่อย่างเป็นทางการ

 “พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์” รับมอบหน้าที่ “ผู้บังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง” คนใหม่อย่างเป็นทางการ
Social sharing
Digiqole ad

เมื่อวันที่ 4 ต.ค.64 เวลา 08.30 น. ณ ลานหน้ากองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง (บก.ฝรก.) ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ได้จัดพิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ ผู้บังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง (ผบก.ฝรก.)โดยมี พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง เข้ารับมอบหน้าที่ ผู้บังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง (ผบก. ฝรก.)คนใหม่ จาก พ.ต.อ.อภิชัย ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ รอง ผบก.ฝรก.เป็น รอง ผบก.อาวุโสอันดับ 1 เป็นผู้รับมอบหน้าที่จาก ผบก.คนเก่าที่เกษียณอายุราชการในปี 2564 พร้อมด้วย พ.ต.อ.อมรฤทธิ์ คชกูล รอง ผบก.ฝรก.,พ.ต.อ. อดุลย์ เทพิกัน รอง ผบก.ฝรก.รวมทั้งข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมพิธีฯและร่วมให้การต้อนรับ ผบก.ฝรก.คนใหม่ อย่างพร้อมเพรียง

ต่อจากนั้น พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง พร้อมด้วย พ.ต.อ.อภิชัย ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ รอง ผบก.ฝรก.เป็น รอง ผบก.อาวุโสอันดับ 1 เป็นผู้รับมอบหน้าที่จาก ผบก.คนเก่า ได้ร่วมลงนาม ส่งมอบหน้าที่ หลังจากนั้น พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง พร้อมด้วย พ.ต.อ.อภิชัย ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ รอง ผบก.ฝรก.เป็น รอง ผบก. อาวุโสอันดับ 1 เป็นผู้รับมอบหน้าที่จาก ผบก.คนเก่า ร่วมยืนบนแทนพิธี บริเวณหน้าลานหน้ากองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง โดยมีกองกำลังตำรวจกองเกียรติยศ พร้อมตำรวจทุกนายได้ตั้งแถวรอรับพิธีรับมอบตำแหน่ง พร้อมรับ-ส่งมอบธงประจำหน่วยให้กับผู้บังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง(ผบก.ฝรก.)คนใหม่อย่างเป็นทางการ

ด้าน พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผู้บังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง (ผบก.ฝรก.) หลังรับมอบธงประจำหน่วย ได้กล่าวขอบคุณข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ฝรก.ทุกๆ นาย ที่เข้าร่วมให้การต้อนรับ และร่วมพิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ผู้บังคับการฝึกอบรมตำรวจกลางครั้งนี้ พร้อมกล่าวปฏิญาญตนว่า “สำหรับการปกครองบังคับบัญชา ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง กระผมจะปฏิบัติภารกิจในฐานะผู้บังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ อย่างสุดกำลังความสามารถ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยจะนำนโยบายของรัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งยุทธศาสตร์ของกองบัญชาการศึกษามาพัฒนางานในหน้าที่ เพื่อให้กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง เป็นหน่วยงานในการผลิตและฝึกอบรม พัฒนา ตำรวจมืออาชีพ เพื่อประชาชน และ ประเทศชาติต่อไป”

หลังเสร็จสิ้นพิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่อย่างเป็นทางการ พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผู้บังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง (ผบก.ฝรก.)ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ บก.ฝรก.เพื่อเป็นสิริมงคล โดยเข้าสักการะพระพุทธวิโมกข์,พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช,ศาลพระภูมิชัยมงคล และสักการะหน้ารูป พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ เป็นอันเสร็จพิธีอย่างสมเกียรติ

Facebook Comments

Related post