Digiqole ad

พลเอก ประวิตร ประธานพิธีลงนาม – ประชุมเตรียมความพร้อมซีเกมส์ ครั้งที่ 33

 พลเอก ประวิตร ประธานพิธีลงนาม – ประชุมเตรียมความพร้อมซีเกมส์ ครั้งที่ 33
Social sharing

Digiqole ad

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะประธานสหพันธ์ซีเกมส์ เป็นประธานพิธีลงนามสัญญาการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย เตรียมเป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ. 2568 จัดขึ้นใน 3 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร, ชลบุรี และ สงขลา

โดยมี 11 ชาติสมาชิก ได้แก่ ไทย, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, กัมพูชา, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, มาเลเซีย, เมียนมา, ลาว, บรูไน และติมอร์ตะวันออก ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามสัญญา พร้อมกับ นายกองเอก ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์กีฬาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 3 จังหวัดเจ้าภาพ รวมทั้งผู้แทนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งจัดขึ้นที่
ห้องประชุม 1 คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ

ทั้งนี้ การลงนามดังกล่าวเป็นการดำเนินการในครั้งแรก นับตั้งแต่มีการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์เป็นต้นมา โดยประธานฯ ได้เน้นย้ำให้มีการยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันเพื่อให้สามารถเทียบเคียงได้กับ การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ และกีฬาโอลิมปิก โดยขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อชื่อเสียงและเกียรติยศของประเทศไทย และให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของธรรมนูญซีเกมส์ ฉบับลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 สำหรับ 3 จังหวัดเจ้าภาพในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีในการดูแลต้อนรับและให้เกียรติ
ทุกชาติสมาชิกอย่างอบอุ่น ซึ่งจะก่อให้เกิดมิตรภาพอันดีสืบไป

ภายหลังพิธีลงนามดังกล่าว ยังได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ทั้ง 6 คณะ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่ายต่อต้านการใช้สารต้องห้าม, คณะกรรมการฝ่ายแพทย์, คณะกรรมการฝ่ายกีฬาและกฎ, คณะกรรมการฝ่ายสตรีและกีฬา, คณะกรรมอนุญาโตตุลาการ และ คณะผู้ถ่ายทอดสด พร้อมกับการประชุมคณะกรรมการบริหารสหพันธ์กีฬาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAGF) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านให้ดีที่สุด สำหรับการแข่งขันที่จะเริ่มขึ้น ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568

Facebook Comments


Social sharing

Related post