Digiqole ad

“พลเอกเจริญ” เลขาธิการ ส.กีฬาว่ายน้ำฯ แบโผทัพโปโลน้ำเยาวชนทีมชาติไทย ชุดร่วมการแข่งขัน 45th SEA Age Group Championships 2023

 “พลเอกเจริญ” เลขาธิการ ส.กีฬาว่ายน้ำฯ แบโผทัพโปโลน้ำเยาวชนทีมชาติไทย ชุดร่วมการแข่งขัน 45th SEA Age Group Championships 2023
Social sharing
Digiqole ad

ตามที่ ส.กีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ได้คัดเลือกนักกีฬาโปโลน้ำเยาวชนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขัน 45th SEA Age Group Championships 2023 ระหว่างวันที่ 24-26 ส.ค.66 ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ล่าสุด ส.กีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย โดย พลเอกเจริญ นพสุวรรณ เลขาธิการ ส.กีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาทั้ง ทีมหญิง-ทีมชาย อย่างเป็นทางการ ประกอบด้วย

ทีมหญิง – นางสาวภัณฑิลา อาสายุทธ์ , นางสาวพัณณ์ชิตา โรจน์วัฒนดิษกุล , นางสาวฐานิตา คงช่วย , นางสาวญาณิศา ตูโฮง , นางสาวรักษิณา เรืองทรัพย์ไพศาล , นางสาวปณิตา พุกกะมาน , นางสาวธนิดากาญจน์ ขวัญทองธนารีย์ , Mrs.Natalya Rustamova หัวหน้าผู้ฝึกสอน , นางสาวเบญจรัตน์ คูหเพ็ญแสง นักกายภาพบำบัด , นางสาวอุษา สำเนียงล้ำ เจ้าหน้าที่ทีม , นายธนธัช ปึงพงศากุล ผู้ตัดสิน

ทีมชาย – เด็กชายสุทธิญาณ พงษ์ประยูร , นายภาสกร มณีจร , นายกีรติ พิมพาภักดิ์ , นายสุธีนันท์ แก้วมณี , นายปกป้อง หมอกแสง , นายปัณณธร แขกรัมย์ , เด็กชายชานนท์ คร้ามอยู่ , จ.อ.ณัฐวุฒิ รักเชื้อ หัวหน้าผู้ฝึกสอน , Mr.Boris Rustamov ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน , จ.อ.ณัฐวุฒิ ปิ่นโฉมฉาย เจ้าหน้าที่ทีม , นายคณิต สนธิภักดี ผู้ตัดสิน

Facebook Comments

Related post