Digiqole ad

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศทุนการศึกษา “สานใจไทย สู่ใจใต้ ปี 2566

 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศทุนการศึกษา “สานใจไทย สู่ใจใต้ ปี 2566
Social sharing
Digiqole ad

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศทุนการศึกษา “สานใจไทย สู่ใจใต้ ปี 2566

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศเยาวชนทุนการศึกษา “สานใจไทย สู่ใจใต้” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารมูลนิธิรัฐบุรุษฯ โดยมีเยาวชนผู้ได้รับทุนการศึกษา เข้าร่วมการปฐมนิเทศ จำนวน 36 คน ได้แก่ เยาวชนจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 12 คน และเยาวชนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 22 คน
​ทุนการศึกษา “สานใจไทยสู่ใจใต้” เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้เยาวชนผู้ผ่านการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิสาส สตูล และ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา (นาทวี เทพา จะนะ และ สะบ้าย้อย) เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวเยาวชน ซึ่งได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าหน่วยกิต ค่าสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาหรืออื่นๆด้านการศึกษา เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาศในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัว นำไปสู่การพัฒนาสังคมภูมิลำเนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดีขึ้น
​พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” กล่าวว่า
“ทุนการศึกษา สานใจไทย สู่ใจใต้ ได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ผ่านโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 โดยมอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อเป็นเงินทุนสนับสนุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาแก่เยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันมีเยาวชนผู้ได้รับทุนการศึกษากระจายอยู่ทุกภูมิภาค ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัวและชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป”

 

Facebook Comments

Related post