Digiqole ad

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รับมอบสิ่งของสาธารณูปโภค จาก โรงเส้นหมี่ชอเฮง

 พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รับมอบสิ่งของสาธารณูปโภค จาก โรงเส้นหมี่ชอเฮง
Social sharing
Digiqole ad

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รับมอบ สิ่งของสาธารณูปโภค เส้นหมี่ตราช้างสามเศียร จำนวน 10 ลัง จาก นาวาอากาศเอก(พิเศษ) ชนวุฒิ เบญจานุวัตร ผู้จัดการทีมฮอกกี้สโมสรทหารอากาศ ผู้แทน นายไกรสินธุ์ วงศ์สุรไกร กรรมการบริหารและ นางนันทวรรณ (วงศ์สุรไกร) โชติวิจิตร ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด ผู้สนับสนุนหลักทีมฮอกกี้สโมสรทหารอากาศ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และ มอบให้กับประชาชน ผู้ประสบภัย ในพื้นที่ต่างๆ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อไป

Facebook Comments

Related post