Digiqole ad

พลอากาศเอกชัยนาท ผลกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศตรวจเยี่ยมการซักซ้อมการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ“ชัยพัฒนา”ครั้งที่ 15

 พลอากาศเอกชัยนาท ผลกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศตรวจเยี่ยมการซักซ้อมการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ“ชัยพัฒนา”ครั้งที่ 15
Social sharing

Digiqole ad

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ณ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พลอากาศเอกชัยนาท ผลกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดงานคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนา ครั้งที่ 15 ตรวจเยี่ยมการซักซ้อมการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ“ชัยพัฒนา”ครั้งที่ 15

ทั้งนี้ คุณแบงค์ ศรราม เอนกลาภ ได้เข้าร่วมซ้อมกับวงดุริยางค์กองทัพอากาศ ในรูปแบบวงซิมโฟนีออร์เคสตรา โดยมี นาวาอากาศเอก ชยกร โชติพิทยานนท์ ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ให้การต้อนรับ และได้ร่วมแจกจ่ายบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตฯ ให้กับข้าราชการกองทัพอากาศ และบุคคลทั่วไป ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

#คอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่15

Facebook Comments


Social sharing

Related post