Digiqole ad

“พระเกตุ จันทวังโส” มอบหลักธรรมฝากข้อคิดเตือนใจพุทธศาสนิกชนในช่วงวิกฤติการณ์โควิด-19

 “พระเกตุ จันทวังโส” มอบหลักธรรมฝากข้อคิดเตือนใจพุทธศาสนิกชนในช่วงวิกฤติการณ์โควิด-19
Social sharing
Digiqole ad

ด้วยสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ในรอบนี้ ไม่เพียงสร้างความทุกข์กายทุกข์ใจให้กับคนไทยทั้งประเทศ ยังรวมถึงคนทั่วโลก พระนักปฏิบัติ “พระเกตุ จันทวังโส” จึงได้ให้ข้อคิดเตือนใจพุทธศาสนิกชนในช่วงวิกฤติการณ์โควิด-19

 พระเกตุ จันทวังโส (ปฏิญญา คำสุทธิ์) กล่าวว่า เราทุกคนเกิดมาบนโลกใบนี้ ล้วนเป็นกรรมทั้งสิ้น ถ้าเรามีธรรมะ มีศีลในจิตใจ เชื่อในกฎแห่งกรรม กฎแห่งธรรมชาติเชื่อในพระพุทธเจ้าว่า การปฏิบัติ รักษาศีล ไม่ว่า จะเป็น ศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 หรือศีล 227 สามารถรักษา ได้ทุกโรค เพราะธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติ จากภัยพิบัติ หรือเวรกรรมทั้งปวง

“ทั้งนี้เราสามารถนำหลักธรรมปฏิบัติในช่วงวิกฤติโควิด-19  ได้หลายอย่าง เช่น พรหมวิหาร 4 ซึ่งเป็นหลักธรรมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติดำรงชีวิตได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์ และยังเป็นแนวธรรมปฏิบัติของผู้ที่ปกครอง รวมทั้งการอยู่ร่วมกับครอบครัวและผู้อื่น เกิดความร่มเย็นเป็นสุขไปทั่ว ประกอบด้วย 1.เมตตา  ความปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับสุขทั้งทางกายและใจ 2.กรุณา ความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ทั้งทางกายและใจเช่นกัน 3.มุทิตา ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีในเรื่องต่าง ๆ  โดยไม่คิดริษยา 4.อุเบกขา การรู้จักวางเฉย  หรือวางใจเป็นกลาง เพื่อพิจารณา สิ่งต่างๆ ไม่ซ้ำเติมผู้ที่ตกอับ พร้อมกับมีน้ำใจให้ความ ช่วยเหลือตามสมควร”

พระเกตุ ยังกล่าวด้วยว่า นอกจากนี้การมรณานุสติยังช่วยให้เราไม่จมอยู่กับความทุกข์ใจ    ซึ่งการพิจารณาถึงความตายอยู่เสมอ มีคุณประโยชน์คือ ทำให้เราเป็นผู้ถึงพร้อมในความไม่ประมาท  เนื่องจากความตายไม่เลือกเวลา-สถานที่ หรืออายุขัยของมนุษย์ ว่าจะมากหรือน้อย คนรวยหรือคนจน ในโลกนี้ผู้ก้าวสู่ปรภพมีตั้งแต่อายุไม่กี่วันถึงเป็นร้อยปี ที่สำคัญคือ เราไม่รู้ถึงวันตายของตัวเองว่าจะมาถึงในวินาทีใด ที่เข้าใจกันส่วนมากคือ การคิดถึง นึกถึง ความตายล่วงหน้า โดยไม่ใช่สภาวะปัจจุบัน การนึกถึงดังกล่าวเป็นการทำสมถะสมาธิอย่างหนึ่ง เป็นแต่เพียงคิดเอา จินตนาการถึงความตายของร่างกายเท่านั้น ในทางปฏิบัติคือการเห็นธาตุขันธ์หรือสภาวะธรรมมันทำงาน เกิด-ดับ (ไตรลักษณ์)ทุกขณะจิตในปัจจุบันขณะ ไม่ใช่แค่นึกถึงร่างกายหรือคิดถึงความตาย แต่เป็นการเห็นด้วยปัญญาต่อหน้าต่อตาในขณะนั้น ๆ ถ้าเจริญสติปัญญาจนเกิดปัญญาแท้ จะเห็นธาตุขันธ์หรือสภาวะธรรมมันเกิดขึ้น-ตั้งอยู่-และดับไป

“ในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 สอนให้คนเชื่อ ในกฎ 3 กฎนี้ 1.กฎแห่งกฎ 2.กฎแห่ธรรมะชาติ 3.กฎหมาย นอกจากนี้ไม่มีคำว่าบังเอิญบนโลกใบนี้ คนดีแม้มีอยู่เพียงคนเดียวก็จะพาบ้านเมืองให้สงบร่มเย็นได้ คนชั่วแม้มีอยู่เพียงคนเดียวก็จะพาบ้านเมืองให้เดือดร้อน วุ่นวายล่มจม แสงสว่างคือแนวทางแต่ความสงบไม่มี ความมืดไม่นำทางแต่ทำให้เกิดความสงบ ทุกสิ่งอย่างย่อมมีดีและไม่ดี ความตายเท่านั้นเป็นของเที่ยง” พระเกตุกล่าวในท้ายที่สุด

Facebook Comments

Related post