Digiqole ad

“พรรคเพื่อไทย” เดินหน้าเสนอแก้กฎหมายลูก 2 ฉบับคือ พ.ร.ป. ป.ป.ช. และ พ.ร.ป. วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อเปิดทางให้เกิดการสร้างความยุติธรรมให้กับ “ผู้เสียหายจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ”

 “พรรคเพื่อไทย” เดินหน้าเสนอแก้กฎหมายลูก 2 ฉบับคือ พ.ร.ป. ป.ป.ช. และ พ.ร.ป. วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อเปิดทางให้เกิดการสร้างความยุติธรรมให้กับ “ผู้เสียหายจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ”
Social sharing
Digiqole ad
พรรคเพื่อไทย ใต้การนำของ แพทองธาร ชินวัตร เดินหน้าเสนอแก้กฎหมายลูก 2 ฉบับคือ พ.ร.ป. ป.ป.ช. และ พ.ร.ป. วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อเปิดทางให้เกิดการสร้างความยุติธรรมให้กับ ‘ผู้เสียหายจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ’
.
การแก้ไขกฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้ จะเป็นการสร้างบรรทัดฐานความยุติธรรมครั้งสำคัญให้กับพี่น้องประชาชน เพราะสาระสำคัญของกฎหมายนี้คือ กรณี ป.ป.ช. ไต่สวนเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด ได้มีการแก้ไขให้
.
1. มีการถ่วงดุลอำนาจของ ป.ป.ช. กรณีที่สั่งไม่มีมูล จากเดิมยุติไปเลย ให้ต้องส่งสำนวนให้อัยการสูงสุดพิจารณา ถ้าอัยการสูงสุดเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอ อัยการสูงสุดสามารถฟ้องคดีได้
.
2. เพิ่มสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้แก่ประชาชนที่เป็นผู้เสียหาย กรณี ป.ป.ช.สั่งไม่มีมูล หรืออัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้อง โดยให้สิทธิผู้เสียหายที่จะฟ้องคดีต่อศาลได้เอง
ซึ่งเหตุผลสำคัญที่ขอแก้ไขกฎหมายนี้ เนื่องจากคดีที่ ป.ป.ช.ไต่สวนนั้น กรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด กฎหมายปัจจุบันให้เริ่มคดีโดยการไต่สวนของ ป.ป.ช.ก่อน หาก ป.ป.ช. สั่งไม่มีมูลยุติเรื่อง ‘คดี’ จะถือเป็นอันจบสิ้น ซึ่งหลายๆ คดีมีประชาชนเป็นผู้เสียหาย กลายเป็นไม่มีหนทางใดๆ ที่จะนำคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาตัดสิน การแก้ไขกฎหมายนี้ จึงเป็นการเพิ่มสิทธิในกระบวนการยุติธรรมให้ประชาชน ในการนำคดีขึ้นสู่ศาล
.
เราจะช่วยกันเปิดทางให้ ‘ผู้เสียหายจากการกระจำของเจ้าหน้าที่รัฐ’ มีช่องทางต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรม
.
เมื่อหลักการใหม่ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งต้องใช้เป็นการทั่วไปในทุกๆ คดีที่มีประชาชนเป็นผู้เสียหาย หากการแก้ไขกฎหมายนี้สำเร็จและมีผลใช้บังคับ ประชาชนผู้เสียหายสามารถร้องขอให้ส่งสำนวนที่ ป.ป.ช. สั่งไม่มีมูล ให้กับอัยการสูงสุดพิจารณา หากอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้อง จึงจะให้สิทธิประชาชนฟ้องเองได้
.
ซึ่งเท่ากับเป็นการเปิดช่องทางทางกฎหมาย ซึ่งเคยเป็นทางตันจนไม่มีทางไปให้แก่ประชาชน ตามนโยบายที่พรรคเพื่อไทยได้ประกาศไว้
.
โอกาสที่จะพิสูจน์ความจริงเพื่อความยุติธรรมก็จะเกิดขึ้นอีกครั้ง ถือเป็นพันธกิจสำคัญที่ผูกพันระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพี่น้องประชาชน ผ่านการขับเคลื่อนของตัวแทนพี่น้องคนเสื้อแดงอย่าง ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ , หัวหน้าทีมกฎหมายอย่าง ชูศักดิ์ ศิรินิล สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และ สส.พรรคเพื่อไทย ทุกคน
.
แน่นอนว่าเมื่อร่างกฎหมายนี้เข้าสู่สภา
พรรคเพื่อไทยเดินหน้าผลักดันเต็มที่
เพื่อความยุติธรรมของพี่น้องประชาชนทุกคน
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post