Digiqole ad

พรรคเพื่อไทย เข้าแสดงความยินดีต่อการเข้ารับตำแหน่งของ “นายอรุณ บุญชม” จุฬาราชมนตรี คนที่ 19 แห่งราชอาณาจักรไทย

 พรรคเพื่อไทย เข้าแสดงความยินดีต่อการเข้ารับตำแหน่งของ “นายอรุณ บุญชม” จุฬาราชมนตรี คนที่ 19 แห่งราชอาณาจักรไทย
Social sharing

Digiqole ad
พรรคเพื่อไทย นำโดย สรวงศ์ เทียนทอง สส. สระแก้ว และ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย กรรมการบริหารพรรค เข้าแสดงความยินดีต่อการเข้ารับตำแหน่งของ “นายอรุณ บุญชม” จุฬาราชมนตรี คนที่ 19 แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งถือเป็นตำแหน่งอันทรงเกียรติที่มีประวัติศาสตร์ความเกี่ยวข้องผูกพันกับภาครัฐมาอย่างยาวนาน มีบทบาทสำคัญในการให้คำปรึกษาเสนอความเห็นต่อทางราชการเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม ในโอกาสนี้ ทีมงานพรรคเพื่อไทย ขอแสดงความยินดีต่อการเข้ารับตำแหน่งของท่านจุฬาราชมนตรี และรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐและองค์กรสูงสุดของศาสนาอิสลามจะได้ประสานงานและผนึกกำลังในการทำงาน โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือการพัฒนาสังคมไทยให้มีสันติสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ภายใต้พระบรมโพธิสมภารแห่งพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกพระองค์เดียวกัน
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments


Social sharing

Related post