Digiqole ad

“พรรคเพื่อไทย” หารือสมาคมพลังงานลม ร่วมผลักดันนโยบายพลังงานสะอาด สนับสนุนการใช้พลังงานธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 “พรรคเพื่อไทย” หารือสมาคมพลังงานลม ร่วมผลักดันนโยบายพลังงานสะอาด สนับสนุนการใช้พลังงานธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Social sharing
Digiqole ad
พรรคเพื่อไทย นำโดย จุลพันธุ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ หัวหน้าคณะทำงานด้านนโยบายพลังงานและสิ่งแวดล้อม พรรคเพื่อไทย จักรพล ตั้งสุทธิธรรม อดีต ส.ส.เชียงใหม่ กฤชนนท์ อัยยปัญญา วิกรมเตชะธีราวัฒน์ รัฐพงศ์ ระหงษ์ สิริพัชรระ จึงธีรพานิช พงศภัค นครศรี และศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ ให้การต้อนรับตัวแทนสมาคมพลังงานลม (ประเทศไทย) ประกอบด้วย อิศเรศร์ ภมรนิยม ประธานสมาคม วรวิทย์ วิสูตรชัย กรรมการ โทมัส ลีโอนาร์ด กรรมการ และคณะ ร่วมหารือผลักดันนโยบายพลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานทางเลือก เช่นพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม ที่มีแหล่งกำเนิดตามธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และไม่มีวันหมดไป
ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน ได้มีการใช้ประโยชน์จากการใช้พลังงานลมเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น แต่ยังอยู่ในอัตราส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับในต่างประเทศ ดังนั้น หากประเทศไทยจะมีการผลักดันให้ใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้จัดทำเป็นนโยบายและเกิดขึ้นได้จริง รวมถึงพรรคเพื่อไทยก็เล็งเห็นประโยชน์ของการใช้พลังงานดังกล่าวเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนด้วยเช่นกัน
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post