Digiqole ad

พรรคเพื่อไทยยืนยันปฏิบัติการปราบปราบยาเสพติด ตามแนวนโยบาย เพื่อคืนความปลอดภัยให้สังคมไทย

 พรรคเพื่อไทยยืนยันปฏิบัติการปราบปราบยาเสพติด ตามแนวนโยบาย เพื่อคืนความปลอดภัยให้สังคมไทย
Social sharing
Digiqole ad
พรรคเพื่อไทยยืนยันปฏิบัติการปราบปราบยาเสพติด ตามแนวนโยบาย เพื่อคืนความปลอดภัยให้สังคมไทย
1. ปราบทั้งผู้ผลิตและผู้ขาย เพื่อตัดวงจรให้เด็ดขาด
2. เปิดการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้าน ร่วมกันทลายแหล่งผลิตให้หมดไป พร้อมพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนให้ประชาชนรวยด้วยการค้าขาย ไม่ต้องพึ่งการค้ายา
3. เปลี่ยน “ผู้เสพ” เป็น “ผู้ป่วย” บำบัดให้หายพร้อมเสริมทักษะอาชีพ เพื่อสร้างเส้นทางชีวิตใหม่
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post