Digiqole ad

‘พรรคก้าวไกล’เสนอกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อคลายความขัดแย้ง

 ‘พรรคก้าวไกล’เสนอกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อคลายความขัดแย้ง
Social sharing
Digiqole ad
เหตุผลที่พรรคก้าวไกลเสนอร่างกฎหมายนิรโทษกรรม เพราะความขัดแย้งทางการเมืองที่ยืดเยื้อตั้งแต่อดีต มีประชาชนจำนวนมากที่มีความคิดความเชื่อต่างกัน ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ หลายพันคนถูกดำเนินคดี ในจำนวนนี้ถูกตั้งข้อหาร้ายแรงเป็นคดีความมั่นคง จนปัจจุบันการดำเนินคดียังไม่ยุติ
.
เราเห็นว่าสถานการณ์เช่นนี้ ย่อมเป็นการยากที่สังคมไทยจะกลับสู่ภาวะปกติสุข เพราะประชาชน ไม่ว่าอยู่ฝ่ายไหน มีความเห็นว่ารัฐไม่เคารพความเห็นต่างทางการเมือง ไม่เคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในฐานะพลเมือง
การนิรโทษกรรมคดีทางการเมือง จึงจะเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่กระบวนการปรองดอง สามารถคลี่คลายความขัดแย้งโดยสันติ ด้วยกระบวนการทางประชาธิปไตย เพื่อให้ประเทศไทยมีสมาธิทำเรื่องอื่นๆ ให้พัฒนาทันโลก
.
อย่างไรก็ตาม พรรคก้าวไกลตระหนักว่าประชาชนมีความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับการนิรโทษกรรม เราจึงเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่สภาฯ ควบคู่กับการเดินสายรับฟังความเห็นจากกลุ่มต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง แม้เป็นเรื่องยาก แต่เป็นความยากที่ต้องพยายามทำให้ได้
โพสต์นี้รวบรวมคำถามที่ประชาชนบางส่วนยังมีต่อร่างกฎหมายนิรโทษกรรมฯ พร้อมคำตอบจาก ชัยธวัช ตุลาธน – Chaithawat Tulathon หัวหน้าพรรคก้าวไกล ในฐานะผู้เสนอร่างกฎหมาย
.
เพื่อยืนยันว่านิรโทษกรรมฉบับก้าวไกล จะไม่กลายเป็นเงื่อนไขของความขัดแย้งแบบที่เคยเป็นมา แต่มุ่งหวังให้บรรลุเป้าหมาย คือการคืนความยุติธรรมแก่ประชาชน แสวงหาฉันทามติครั้งใหม่ของสังคมไทย ที่พวกเรายอมรับที่จะอยู่ร่วมกันในอนาคต
ที่มา : เพจพรรคก้าวไกล
Facebook Comments

Related post