Digiqole ad

พรรคก้าวไกล-คณะก้าวหน้า ต้อนรับตัวแทนพรรคการเมืองจากเดนมาร์ก-สวีเดน-มาเลเซีย ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเมืองและแนวทางการสร้างพรรคมวลชนที่เข้มแข็ง

 พรรคก้าวไกล-คณะก้าวหน้า ต้อนรับตัวแทนพรรคการเมืองจากเดนมาร์ก-สวีเดน-มาเลเซีย ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเมืองและแนวทางการสร้างพรรคมวลชนที่เข้มแข็ง
Social sharing
Digiqole ad
พรรคก้าวไกล นำโดย ชัยธวัช ตุลาธน – Chaithawat Tulathon หัวหน้าพรรค และ คณะก้าวหน้า นำโดย Thanathorn Juangroongruangkit – ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า พรรณิการ์ วานิช, Kunthida Rungruengkiat – กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ ร่วมต้อนรับและเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดการและพัฒนาโครงสร้างพรรคการเมือง กับตัวแทนจากพรรคสังคมประชาธิปไตยประเทศเดนมาร์ก (Social Democratic Party of Denmark) พรรคสังคมประชาธิปไตยประเทศสวีเดน (Social Democratic Party of Sweden) และพรรค Democratic Action Party (DAP) จากประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
โดยจุดประสงค์ของการพูดคุยวันนี้ เปรียบเสมือนเป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้ต่างฝ่ายต่างได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เนื่องจากปัจจุบันการเมืองในประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศ กำลังเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกัน คือมีรัฐบาลที่มาจากอุดมการณ์เป็นประชาธิปไตยที่เน้นการสร้างเศรษฐกิจที่เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ และมุ่งดำเนินนโยบายที่โอบรับความแตกต่างหลากหลายและมุ่งเน้นการสร้างสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในการเสวนา Annette Larsen ที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศของพรรคสังคมประชาธิปไตยเดนมาร์ก ได้บรรยายประวัติของพรรคที่มีรากฐานมาจากการรวมตัวของกลุ่มแรงงาน การก่อตั้งพรรคมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนสิทธิขั้นพื้นฐานด้านต่างๆ ของประชาชน รวมถึงได้แนะนำบุคคลสำคัญของพรรคที่มาจากชนชั้นแรงงานและได้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
Annette Larsen อธิบายแนวทางการพัฒนาโครงสร้างและนโยบายของพรรค ว่าเริ่มต้นที่ระดับท้องถิ่น พรรคต้องการออกแบบนโยบายผ่านกระบวนการที่โอบรับความหลากหลาย(inclusive process) พร้อมกันนี้ ได้ยกตัวอย่างการระดมทุนรูปแบบต่างๆ ของพรรคที่แสดงถึงความยึดโยงกับประชาชน เช่น การรับสมัครสมาชิกพรรค ภาษีพรรคการเมือง (Party Tax) การจัดกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน โดย Annette Larsen ได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน และกล่าวถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเติบโตของพรรคก้าวไกลด้วย
ด้าน Ann Linde อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสวีเดน ในฐานะตัวแทนพรรคสังคมประชาธิปไตยจากประเทศสวีเดน เล่าถึงการทำงานพื้นที่ที่เน้นวิธีแบบเกล็ดหิมะ (Snowflake) ที่เน้นสร้างการรวมกลุ่มกันของประชาชนจำนวน 5-6 คน ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นทางสังคมของแต่ละพื้นที่ พรรคมุ่งทำการเมืองมวลชนผ่านสาขาพรรค (Branches) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการรับสมัครสมาชิกพรรค โดยวางแนวทางว่าพรรคต้องใช้เวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง ในการติดต่อไปยังประชาชนที่ต้องการสมัครสมาชิก นอกจากนี้ ได้ยกตัวอย่างสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศสวีเดน ว่าในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด พรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยได้รับชัยชนะไม่ต่างจากพรรคก้าวไกล แต่กลับมีสถานการณ์ทางการเมืองที่คล้ายกันคือไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ เนื่องจากพรรคฝ่ายขวาหันไปร่วมมือกับพรรคที่มีอุดมการณ์สืบทอดจากระบอบนาซี
จากนั้น Kasthiriaani Patto อดีตสมาชิกสภาของรัฐ Batu Kawan ตัวแทนพรรค DAP ร่วมอภิปรายถึงระบบสมาชิกของพรรค โดยย้ำว่าพรรคให้ความสำคัญกับระบบสมาชิกเป็นอย่างมาก รวมถึงมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จทางการเมืองที่ผ่านมา เนื่องจากหลังจากประเทศมาเลเซียได้รับเอกราช การเมืองและพรรคการเมืองต่างๆ ของมาเลเซีย กลายเป็นตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศ แต่ DAP ยืนยันที่จะทำการเมืองในแนวทางพรรคมวลชน ไม่แบ่งแยกชาติพันธุ์
ที่มา : เพจพรรคก้าวไกล
Facebook Comments

Related post