Digiqole ad

พรรคก้าวไกลยื่นร่างยกเลิกประกาศคำสั่ง คสช. ไปนานแล้ว เรียกร้องนายกฯ เซ็นรับรองโดยเร็ว

 พรรคก้าวไกลยื่นร่างยกเลิกประกาศคำสั่ง คสช. ไปนานแล้ว เรียกร้องนายกฯ เซ็นรับรองโดยเร็ว
Social sharing
Digiqole ad
ยุครัฐบาล คสช. มีการออกประกาศคำสั่งกว่าร้อยฉบับที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน ทั้งในแง่สิทธิเสรีภาพ ผังเมือง สิ่งแวดล้อม ฯลฯ จนวันนี้ “มรดกบาป” เหล่านั้นยังหลงเหลือ แม้ที่ผ่านมามีความพยายามยกเลิกผ่านกลไกสภาฯ แต่ไม่สำเร็จ เพราะเสียงสนับสนุนไม่เพียงพอ
.
ล่าสุดต้นสัปดาห์ (5 ก.พ.) สส. จากพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันอย่างพรรคภูมิใจไทย ได้ยื่นร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกประกาศและคำสั่ง คสช.ฯ เข้าสู่สภาฯ ซึ่ง Rangsiman Rome – รังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล มองว่าเป็นนิมิตหมายอันดีในการล้างมรดกบาป คสช. แต่ขณะเดียวกัน ต้องเรียกร้องไปถึงเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้เซ็นรับรองร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกประกาศ คสช. และคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่พรรคก้าวไกลยื่นเข้าสภาฯ ตั้งแต่ปีที่แล้วด้วย
.
[ ยื่นตั้งแต่อนาคตใหม่ แต่ไม่ผ่านโหวต ]
.
ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกประกาศ คสช.ฯ ของพรรคก้าวไกล เป็นเนื้อหาเดียวกันกับร่างที่เคยยื่นตั้งแต่อดีตพรรคอนาคตใหม่เมื่อปี 2562 โดย ปิยบุตร เเสงกนกกุล อดีต สส.บัญชีรายชื่อ และอดีตเลขาธิการพรรคในขณะนั้น ต่อมาเมื่อพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ พรรคก้าวไกลก็ผลักดันร่างนี้ต่อ
.
ในปี 2564 ร่างของอดีตพรรคอนาคตใหม่ เข้าสู่การพิจารณาในสภาฯ พร้อมกับร่างของภาคประชาชน (จอน อึ้งภากรณ์ เเละประชาชน 12,609 คน ร่วมกันเข้าชื่อ) แต่สุดท้ายที่ประชุมสภาฯ มีมติไม่รับหลักการ เพราะเสียงข้างมากของฝ่ายรัฐบาลขณะนั้นซึ่งมีพรรคภูมิใจไทยอยู่ด้วย โหวตไม่สนับสนุน ทำให้ประกาศคำสั่งจำนวนมากยังคงอยู่
.
“เป็นเรื่องน่าเสียดาย ถ้าพรรคภูมิใจไทยยกมือให้ร่างของภาคประชาชนในเวลานั้นรวมกับเสียงของพรรคฝ่ายค้าน ภูมิใจไทยก็คงไม่ต้องมายื่นร่างในเวลานี้แล้ว” รังสิมันต์ระบุ
.
[ ตอนนั้นไม่เป็นร่างการเงิน ทำไมตอนนี้เป็นร่างการเงิน ]
.
เรื่องที่น่าตั้งคำถามคือ ทั้งที่ ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกประกาศ คสช.ฯ ที่พรรคอนาคตใหม่ยื่นเมื่อปี 2562 และที่พรรคก้าวไกลนำมายื่นอีกครั้งในปี 2566 มีเนื้อหาเหมือนกันทุกอย่าง แต่ทำไมตอนปี 2562 ร่างนี้ไม่ได้ถูกวินิจฉัยว่าเป็นร่างเงิน แต่พอมายื่นปี 2566 กลับเป็นร่างการเงิน เท่าที่ได้รับคำอธิบาย คือมีบางหน่วยงานท้วงติงว่าการยกเลิกบางกฎหมาย บางประกาศ หรือบางคำสั่งของ คสช. อาจส่งผลให้รัฐบาลต้องตั้งงบประมาณเผื่อไว้ดำเนินการอะไรบางอย่าง
.
“เช่น ถ้ายกเลิกเรื่องนั้นเรื่องนี้ มีความกังวลว่าอาจเกิดการฟ้อง รัฐอาจต้องจ่ายเงิน นี่คือการคิดล่วงหน้า ทั้งที่กฎหมายทุกฉบับก็มีโอกาสนำไปสู่การฟ้องร้องได้ทั้งสิ้น จึงเป็นเรื่องน่าเสียดายที่ดูเหมือนไม่มีความแน่นอนในการกำหนดกฎเกณฑ์ว่าอะไร เป็น หรือ ไม่เป็น ร่างการเงิน”
.
ความสำคัญของการถูกวินิจฉัยว่าเป็นร่างเกี่ยวด้วยการเงินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 134 คือการเพิ่มขั้นตอนที่ต้องให้นายกฯ เซ็นรับรองก่อน ร่างกฎหมายนั้นจึงจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ ได้ ทำให้วันนี้ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกประกาศ คสช.ฯ ที่พรรคก้าวไกลยื่นเข้าสภาฯ ตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2566 ยังคงค้างอยู่ที่นายกฯ
.
ซึ่งรังสิมันต์คาดหวังว่านายกฯ จะรับรองร่างนี้ของพรรคก้าวไกล เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนฯ ในวาระ 1 โดยเร็ว
.
[ จุดเด่นร่างก้าวไกล ]
.
รังสิมันต์ระบุว่า หัวใจของร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกประกาศ คสช.ฯ ฉบับพรรคก้าวไกล คือเราไม่เห็นด้วยกับการใช้อำนาจพิเศษ ที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ขัดต่อหลักนิติธรรม และไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
.
แต่เนื่องจาก คสช. อยู่ในอำนาจนานมาก เราตระหนักว่าการยกเลิกคำสั่ง/ประกาศทั้งหมด จะมีผลกระทบตามมา เช่น การบริหารงานประจำ ซึ่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต หากยกเลิกทั้งหมดจะเกิดปัญหาตามมาว่านิติฐานะของบรรดาการกระทำต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ประกาศ/คำสั่ง คสช. ในเวลานั้น จะอยู่ในฐานะอะไร
.
เราจึงเลือก 17 ฉบับที่คิดว่ามีปัญหาสำคัญ ควรดำเนินการยกเลิก ได้แก่ ยกเลิกประกาศ/คำสั่ง ที่มีเนื้อหา..
– จำกัดเสรีภาพการแสดงออก 6 ฉบับ
– จำกัดเสรีภาพสื่อมวลชน 1 ฉบับ
– จำกัดสิทธิในกระบวนการยุติธรรม 3 ฉบับ
– จำกัดสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม 7 ฉบับ
.
โดยในอนาคตเห็นว่าควรมีการศึกษาอย่างจริงจัง ละเอียด รอบด้าน ถึงผลกระทบทั้งหมดของบรรดาประกาศคำสั่ง คสช. เพราะปัจจุบันการศึกษาเรื่องนี้ยังไม่เกิดขึ้น
.
[ พร้อมร่วมมือ เพื่อยกเลิกประกาศ-คำสั่ง คสช. ให้สำเร็จ]
.
ในภาพรวม เนื้อหาสาระของร่างพรรคก้าวไกลและพรรคภูมิใจไทยตรงกัน มีแนวโน้มที่เราจะช่วยกันสนับสนุนเพื่อให้ผ่านวาระ 1 ส่วนรายละเอียดที่แตกต่างกัน เมื่อเข้าสู่ชั้นกรรมาธิการจะได้พูดคุย ทำให้เนื้อหาในกฎหมายมีความครอบคลุม รวมถึงมีการเยียวยาให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ สามารถกลับสู่ฐานะเดิมได้มากที่สุด สร้างบรรทัดฐานเป็นกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน ว่าถ้าเสียหายระดับใด จะเยียวยาอย่างไร
.
จึงขอให้นายกฯ เร่งเซ็นรับรองร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกประกาศ คสช. และคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่พรรคก้าวไกล ยื่นตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2566 แต่ถูกวินิจฉัยเป็นร่างการเงิน เพื่อให้ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกประกาศ คสช.ฯ ที่เสนอจากทุกฝ่าย ได้หารือกันในสภาฯ นำไปสู่การล้างมรดกบาปของคณะรัฐประหาร ที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน
ที่มา : เพจพรรคก้าวไกล
Facebook Comments

Related post