Digiqole ad

พม.โดย นิคมสร้างตนเองบางระกำ จ.พิษณุโลก เดินเครื่องส่งเสริมสมาชิกนิคมฯปลูก “ฟ้าทะลายโจร” เพื่อสุขภาพและสร้างรายได้

 พม.โดย นิคมสร้างตนเองบางระกำ จ.พิษณุโลก เดินเครื่องส่งเสริมสมาชิกนิคมฯปลูก “ฟ้าทะลายโจร” เพื่อสุขภาพและสร้างรายได้
Social sharing
Digiqole ad

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก หน่วยงานในสังกัด กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมในนิคมสร้างตนเอง (ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก) กิจกรรม ปลูกพืชสมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร” เพื่อสุขภาพและเสริมสร้างรายได้

การปลูกฟ้าทะลายโจรในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายมนัส เสียงก้อง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้พร้อมสาธิตการปลูก การแปรรูปฟ้าทะลายโจรพืชสมุนไพรไทยเป็นยาแคปซูลให้สมาชิกนิคมฯ ผลิตไว้ดูแลสุขภาพตัวเอง และครอบครัว ตามที่ได้รับทราบกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้มอบต้นพันธุ์ ”ฟ้าทะลายโจร” ให้นิคมสร้างตนเองบางระกำปลูกไว้เป็นแปลงสาธิต และมอบให้สมาชิกนิคมฯ ที่มาเข้ารับการอบรมนำกลับไปปลูกที่บ้านคนละ 200 ต้น อีกด้วย กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นจากการประสานงานของ นางสาวมุธิตา ทองคำนุช และทีมงาน ผู้ประสานงานของ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีความห่วงใยและให้ความสำคัญกับราษฎรในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลักซึ่งสามารถปลูกเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวเพิ่มขึ้นได้

Facebook Comments

Related post