Digiqole ad

พม.โดย นิคมสร้างตนเองบางระกำ จ.พิษณุโลก เดินเครื่องส่งเสริมสมาชิกนิคมฯปลูก “ฟ้าทะลายโจร” เพื่อสุขภาพและสร้างรายได้

 พม.โดย นิคมสร้างตนเองบางระกำ จ.พิษณุโลก เดินเครื่องส่งเสริมสมาชิกนิคมฯปลูก “ฟ้าทะลายโจร” เพื่อสุขภาพและสร้างรายได้
Advertisement
Advertisement

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก หน่วยงานในสังกัด กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมในนิคมสร้างตนเอง (ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก) กิจกรรม ปลูกพืชสมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร” เพื่อสุขภาพและเสริมสร้างรายได้

การปลูกฟ้าทะลายโจรในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายมนัส เสียงก้อง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้พร้อมสาธิตการปลูก การแปรรูปฟ้าทะลายโจรพืชสมุนไพรไทยเป็นยาแคปซูลให้สมาชิกนิคมฯ ผลิตไว้ดูแลสุขภาพตัวเอง และครอบครัว ตามที่ได้รับทราบกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้มอบต้นพันธุ์ ”ฟ้าทะลายโจร” ให้นิคมสร้างตนเองบางระกำปลูกไว้เป็นแปลงสาธิต และมอบให้สมาชิกนิคมฯ ที่มาเข้ารับการอบรมนำกลับไปปลูกที่บ้านคนละ 200 ต้น อีกด้วย กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นจากการประสานงานของ นางสาวมุธิตา ทองคำนุช และทีมงาน ผู้ประสานงานของ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีความห่วงใยและให้ความสำคัญกับราษฎรในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลักซึ่งสามารถปลูกเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวเพิ่มขึ้นได้

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/abhYh

Related post