Digiqole ad

พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ ลงพื้นที่เยี่ยมและช่วยเหลือผู้สูงอายุวัย 80 ปี ที่ถูกหลานชายเมากัญชาทุบตี ตามที่เป็นข่าวในสื่อออนไลน์

 พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ ลงพื้นที่เยี่ยมและช่วยเหลือผู้สูงอายุวัย 80 ปี  ที่ถูกหลานชายเมากัญชาทุบตี ตามที่เป็นข่าวในสื่อออนไลน์
Social sharing
Digiqole ad

พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ ลงพื้นที่เยี่ยมและช่วยเหลือผู้สูงอายุวัย 80 ปี  ที่ถูกหลานชายเมากัญชาทุบตี ตามที่เป็นข่าวในสื่อออนไลน์

วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2565) เวลา 08.00 น. ณ โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ลงพื้นที่เยี่ยมและช่วยเหลือผู้สูงอายุวัย 80 ปีที่ถูกหลายชายเมากัญชาทุบตีตามที่เป็นข่าวในสื่อออนไลน์ โดยทีมแพทย์ของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาดังนี้
ผู้สูงอายุมีอาการบาดเจ็บ มีบาดแผลตามร่างกาย และเลือดออกในสมองเล็กน้อย ปัจจุบันผู้สูงอายุพักอาศัยอยู่หอผู้ป่วยใน แผนกศัลยกรรม เพื่อเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุชี้แจง แนวทางการช่วยเหลือผู้สูงอายุ หลังออกจากโรงพยาบาล 2 แนวทาง ดังนี้

1.หากผู้สูงอายุมีความประสงค์จะเข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กรมกิจการผู้สูงอายุ จะดำเนินการให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือ โดยจัดบริการด้านปัจจัย 4 มีการฟื้นฟูทางกายภาพ ฟื้นฟูสภาพจิตใจ อาชีวะบำบัด เป็นต้น
2. กรณีไม่มีความประสงค์เข้ารับบริการ จะได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพชั่วคราว ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อประเมินความพร้อมก่อนที่ผู้สูงอายุจะกลับสู่ครอบครัว รวมทั้งจะช่วยเหลือมอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก และติดตามอาการอย่างใกล้ชิด

 

 

พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ ลงพื้นที่เยี่ยมและช่วยเหลือผู้สูงอายุวัย 80 ปี ที่ถูกหลานชายเมากัญชาทุบตี ตามที่เป็นข่าวในสื่อออนไลน์

Facebook Comments

Related post