Digiqole ad

พม. โดย กคช. จับมือ ธอส. เร่งช่วยผู้มีรายได้น้อยมีบ้านอยู่อาศัยที่ดี มีคุณภาพ

 พม. โดย กคช. จับมือ ธอส. เร่งช่วยผู้มีรายได้น้อยมีบ้านอยู่อาศัยที่ดี มีคุณภาพ
Social sharing
Digiqole ad

พม. โดย กคช. จับมือ ธอส. เร่งช่วยผู้มีรายได้น้อยมีบ้านอยู่อาศัยที่ดี มีคุณภาพ

วันนี้ (5 ม.ค. 66) เวลา 14.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมเพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานด้านที่อยู่อาศัย โดยการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนแบบหน่วยงานรัฐกับหน่วยงานรัฐ ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ทั้งนี้ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมคณะ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. พร้อมคณะ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

นายจุติ กล่าวว่า วันนี้ ได้มีการประชุมหารือเพื่อหาวิธีเร่งรัดให้คนจนได้มีบ้านอยู่อาศัยเร็วขึ้น มากขึ้น และคุณภาพดีขึ้น อีกทั้งเป็นการปรับปรุงฐานะทางการคลัง การเงินของ กคช. นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลว่า ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการร่วมกันช่วยแก้ปัญหาให้ประชาชนแบบพุ่งเป้า ด้วยวิธีการของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงาน ซึ่งวันนี้ เรามีการแบ่งปันข้อมูลการบริหารงาน โดย ธอส. ต้องการให้คนไทยมีบ้านเป็นของตนเอง ในขณะที่ กคช. ต้องการให้คนไทยมีบ้านและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมุ่งเน้นผู้มีรายได้น้อย และเมื่อ 2 องค์กร มาร่วมกัน ย่อมจะเกิดพลังขับเคลื่อนที่มีศักยภาพมาก เพราะจะทำให้คนไทยมีบ้านอยู่อาศัยที่ดี มีคุณภาพ และเกิดทางเลือกที่ว่า จะเช่าอยู่หรือเป็นเจ้าของ ทั้งนี้ อยากให้คำมั่นกับประชาชนว่า ถึงแม้ว่าเหลือเวลาบริหารงานอีกไม่มาก แต่จะไม่มีใครผ่อนคันเร่งแน่นอน ซึ่งต้องการทำงานเรื่องนี้ให้ประชาชนได้มีบ้านอยู่อาศัยให้ดีที่สุดและรวดเร็วที่สุด

 

 

Facebook Comments

Related post