Digiqole ad

พม.หนึ่งเดียวจังหวัดตรัง ปล่อยขบวนรถส่งเด็กๆ กลุ่มเปราะบาง 26 คนไปเข้าเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช

 พม.หนึ่งเดียวจังหวัดตรัง ปล่อยขบวนรถส่งเด็กๆ กลุ่มเปราะบาง 26 คนไปเข้าเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช
Social sharing

Digiqole ad

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง เป็นประธานปล่อยขบวนรถส่งเด็กๆ กลุ่มเปราะบางไปศึกษาเล่าเรียน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “เปิดเทอมใหม่ใจฟู ส่งน้องไปโรงเรียน” ซึ่งบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง นำโดย นายนิตินัย อุทัยรังษี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง พร้อมเจ้าหน้าที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 3 ปี พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน ของใช้ส่วนตัว ตลอดจนอาหารและเครื่องดื่มระหว่างการเดินทางให้เด็กๆ ที่เดินทางไปโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 26 คน อีกด้วย

นางสาวโสพิญฐ์ กล่าวว่า ในวันนี้ ได้ส่งเด็กๆ จำนวน 26 คน ไปศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นโรงเรียนกลุ่มการศึกษาพิเศษ เป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำ ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาให้ความอุปถัมภ์เป็นการสร้างโอกาสการศึกษาที่เท่าเทียม ในการดูแลเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ดนตรี ศิลปะ และกีฬา สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข เป็นการส่งเสริมให้เด็กๆ สามารถศึกษาเล่าเรียนได้สูงสุดตามความสามารถ โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ เพื่ออนาคตที่ดี และสามารถส่งต่อโอกาสให้กับผู้อื่นได้อีกต่อไป

ทางด้านนายนิตินัย กล่าวว่า บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง ในสังกัด กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินโครงการเปิดเทอมใหม่ใจฟู ส่งน้องไปเรียน โดยดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวติดต่อกัน ปีนี้เป็นปีที่ 3 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้เด็กวัยเรียนกลุ่มเปราะบางได้ศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ บริหารจัดการด้านการเงินในการซื้อของตรงตามความต้องการและจำเป็น ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษา ผ่านการบูรณาการการทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กในวัยเรียนกลุ่มเปราะบาง อายุระหว่าง 2-18 ปี ที่อาจเป็นเด็กที่เสี่ยงจะหลุดจากระบบการศึกษา เด็กจากข้อมูลระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO Logbook) ระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก (CPIS) เด็กจากการติดตามเด็กแรกเกิดที่อายุเกิน 6 ปี และเด็กจากฐานข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริมประชาชนเครือข่ายจิตอาสาตลอดจนส่วนราชการภาคเอกชนและภาคธุรกิจในระดับพื้นที่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวในด้านการศึกษา

สุดท้าย นายนิตินัย กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ยังมีกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องอีก คือ กิจกรรม “พาน้องไปช๊อป (ปิ้ง) รับเปิดเทอม” ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ตรัง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในพื้นที่ตำบลคุ้มครองเด็ก จำนวน 16 คน เพื่อสร้างการรับรู้และการส่งมอบโอกาสให้กับเด็กๆ ในจังหวัดตรังต่อไป
# พม. หนึ่งเดียว
# พม. พอใจ ให้ทุกวัยพึงใจใน พม.
# One Home พม.ตรัง
@ ภาพ/ข่าว โดย : ทีมโฆษก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

Facebook Comments


Social sharing

Related post