Digiqole ad

พม.หนึ่งเดียวจังหวัดตรัง จับมือห้างสรรพสินค้าสิริบรรณช้อปปิ้งเซ็นเตอร์รับบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนให้เด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบาง

 พม.หนึ่งเดียวจังหวัดตรัง จับมือห้างสรรพสินค้าสิริบรรณช้อปปิ้งเซ็นเตอร์รับบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนให้เด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบาง
Social sharing

Digiqole ad

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย ทีม พม.หนึ่งเดียวจังหวัดตรัง นำโดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง จับมือ ห้างสรรพสินค้าสิริบรรณช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ร่วมกัน จัดโครงการ “เปิดเทอมใหม่ใจฟู ส่งน้องไปเรียน” โดยได้รับเกียรติจาก นายพุทธิชัย ไชยเวช General Manager ห้างสรรพสินค้าสิริบรรณช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ โดยมี นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน และ นายนิตินัย อุทัยรังษี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรังกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

นางสาวโสพิญฐ์ กล่าวว่า สำหรับช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี เป็นช่วงเปิดเทอมใหม่ของเด็กและเยาวชน ซึ่งพ่อ แม่ ผู้ปกครอง มีความจำเป็นและความต้องการความช่วยเหลือในการแบ่งเบาภาระด้านการลดค่าใช้จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ซึ่ง พม. โดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง ในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการแบ่งเบาะภาระทางด้านการเงินในการใช้จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนของผู้ปกครอง จึงจับมือกับห้างสรรพสินค้าสิริบรรณช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ร่วมกันจัดกิจกรรมเปิดจุดรับบริจาคอุปกรณ์การเรียน ภายในห้าง และเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจร่วมบริจาคสิ่งของให้แกเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดตรัง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้พบเห็นต่างร่วมกันนำสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับเด็กและเยาวชนมาบริจาคให้อย่างมากมาย พม.หนึ่งเดียวจังหวัดตรังขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะนำส่งทุกสิ่งที่ได้รับบริจาคมาส่งต่อให้แก่เด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางอย่างครบถ้วน

 

 

ด้าน นายพุทธิชัย กล่าวว่า ห้างสรรพสินค้าสิริบรรณช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility-CSR) โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ ถือเป็นช่วงที่เด็กและเยาวชนเริ่มเปิดเทอมใหม่ ตั้งใจดำเนินโครงการ Back to School อยู่แล้ว ทันทีที่มีบุคลากรของ พม.หนึ่งเดียวประสานเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ “เปิดเทอมใหม่ใจฟู ส่งน้องไปเรียน” รีบตอบรับความร่วมมือโดยทันที และพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องต่อไป

ทางด้านนายนิตินัย กล่าวว่า บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นหน่วยงานใน พม.หนึ่งเดียวจังหวัดตรัง มีความตั้งใจดำเนินโครงการ “เปิดเทอมใหม่ใจฟู ส่งน้องไปเรียน” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางมีอุปกรณ์การศึกษาพร้อมสำหรับการเปิดภาคการเรียน​และเกิดการบูรณาการทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ จึงใช้โอกาสนี้ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์การเรียนเพื่อนักเรียนที่ต้องการสนับสนุน ร่วมมอบอุปกรณ์การเรียนได้ที่จุดรับบริจาคหน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G ห้างสรรพสินค้าสิริบรรณช้อปปิ้งเซ็นเตอร์​​ จังหวัดตรัง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 นอกเหนือจากวันดังกล่าว สามารถบริจาคได้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรังโดยตรง หรือโทรแจ้งความประสงค์ในการบริจาคได้ที่โทรศัพท์สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

Facebook Comments


Social sharing

Related post