Digiqole ad

พม. สดุดีอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ปี 2565

 พม. สดุดีอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ปี 2565
Social sharing
Digiqole ad

พม. สดุดีอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ปี 2565

(27 ต.ค. 65) เวลา 14.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เป็นผู้แทนพระองค์ ประทานโล่และเข็มประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น เนื่องในโอกาสงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2565 โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมมราชูปถัมภ์ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

นายจุติ กล่าวว่า เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย รัฐบาล โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกันจัดให้มีงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี 2528 เป็นต้นมา สำหรับปี 2565 มีการกำหนดจัดงานขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตลอดจนเป็นการเชิดชูเกียรติอาสาสมัครและองค์การที่มีกิจกรรมดีเด่น ให้เป็นแบบอย่างที่ดีสู่สาธารณชน

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า งานสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ปี 2565 นับเป็นการจัดงานปีที่ 30 ซึ่งที่ผ่านมา มีอาสาสมัครดีเด่นและองค์กรที่ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 3,886 ราย ประกอบด้วย อาสาสมัครดีเด่น 3,621 คน และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น 265 องค์การ ทั้งนี้ มีอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับปี 2565 จำนวนทั้งสิ้น 241 รางวัล ได้แก่ 1) อาสาสมัครดีเด่น จำนวน 216 คน อาทิ นางสาวศิริโชค เทพมณี คนรุ่นใหม่ที่ทุ่มเททำงานด้านจิตอาสา อุทิศเวลาส่วนตัวเพื่อสังคม เช่น การเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “พลังเยาวชนสร้างสรรค์ ปันสุขสู่สังคม” และโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ผลักดันให้เยาวชนเข้ามาเป็นจิตอาสาในการพัฒนาประเทศร่วมกัน และนางมาลีวรรณ สุจริตจันทร์ อาสาสมัครผู้ทำเพื่อสังคมนานัปการ เช่น จิตอาสาและวิทยากรอบรมสัมมาชีพแก่กลุ่มสตรี อาสาสมัครช่วยงานพิทักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อาสาสมัครตำรวจชุมชนและให้ความรู้ทางกฎหมาย เป็นต้น และ 2) องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น จำนวน 25 องค์การ อาทิ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย องค์กรภาคประชาสังคมที่ช่วยเหลือผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ร่วมผลักดัน พ.ร.บ.คู่ชีวิต และ พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ ภายในงานยังมีนิทรรศการที่น่าสนใจ ได้แก่ 1) นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2) นิทรรศการอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น และ 3) นิทรรศการงานสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ซึ่งกระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้จัดเวทีการประชุมเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ในหัวข้อ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบบริหารจัดการอาสาสมัครในบริบทสังคมไทย”

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอแสดงความยินดีและยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 ถือเป็นผู้ที่เสียสละแรงกาย แรงใจ ในการทำงานจิตอาสาด้วยความเข้มแข็ง อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสังคม และมุ่งมั่นตั้งใจอำนวยประโยชน์สุขต่อประชาชนและสังคมมาโดยตลอด ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การปฏิบัติงานเพื่อสังคมของทุกท่านจะเป็นแรงผลักดันและเป็นแบบอย่างที่น่าภาคภูมิใจให้คนในสังคมและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศต่อไป

 

พม. สดุดีอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ปี 2565

 

Facebook Comments

Related post