Digiqole ad

พม. ยกย่อง 10 ผู้เสียสละเพื่อสังคม ชูต้นแบบการทำความดีเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่

 พม. ยกย่อง 10 ผู้เสียสละเพื่อสังคม ชูต้นแบบการทำความดีเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่
Social sharing
Digiqole ad

พม. ยกย่อง 10 ผู้เสียสละเพื่อสังคม ชูต้นแบบการทำความดีเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่

วันนี้ (11 ต.ค. 65) เวลา 13.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม” จำนวน 10 รางวัล ให้กับบุคคลและภาคีเครือข่ายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทำความดี เสียสละเพื่อสังคม รวมทั้งเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติการเป็นแบบอย่างที่ดีของการมีส่วนร่วมทำความดีเพื่อสังคม โดยมี นายกิตติ อินทรกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ

นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มุ่งขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคม เพื่อช่วยเหลือและยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม รวมทั้งกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ตั้งแต่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง และผู้ด้อยโอกาส โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งกระทรวง พม. ไม่สามารถดำเนินการเพียงหน่วยงานเดียวได้ จำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและทันสถานการณ์ในภาวะวิกฤติ เพื่อการขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้เสียสละเพื่อสังคมที่เป็นบุคคลและภาคีเครือข่ายของกระทรวง พม. โดย พส. อันเป็นแบบอย่างที่ดีของการมีส่วนร่วมทำความดีเพื่อสังคม จึงได้กำหนดจัดพิธีมอบรางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม”

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า รางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมในวันนี้ กระทรวง พม. มีความตั้งใจมอบให้ผู้ที่ปิดทองหลังพระและผู้ที่ทำความดีเพื่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวันนี้เป็นการเชิญให้ทุกท่านมาร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ทรงนำความร่มเย็นเป็นสุขสู่ประชาชนชาวไทย ตั้งแต่ชนเผ่าและทุกคน ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ได้ทำเพื่อประเทศไทยให้มีความมั่นคง ยั่งยืน นับเป็นการยืนยันและให้กำลังใจแก่หลายล้านคนที่ทำความดีปิดทองหลังพระในการทำความดีให้ประเทศชาติต่อไป ทั้งนี้ ตนขอฝากไว้ว่า สังคมรับรู้และสังคมอยู่ได้เพราะมีคนดีมากกว่าคนไม่ดี และมีคนดีที่ช่วยสร้างเสริมสังคม แม้กิจกรรมของท่านจะเป็นเพียงสิ่งเล็กๆในสังคม แต่สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมเดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งการจัดงานวันนี้ เพื่อสดุดีทุกท่านที่ปิดทองหลังพระและทำความดีเพื่อสังคม

นายกิตติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับบุคคลและภาคีเครือข่ายของกระทรวง พม. โดย พส. ที่ได้รับรางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม” จำนวน 10 รางวัล ประกอบด้วย 1. นายสันติ ลุนเผ่ ผู้เคยร่วมวงดนตรีกับในหลวงรัชกาลที่ 9 จนได้มาเป็นผู้ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงปลุกใจของคนไทยทั้งชาติ 2. นายนิติพงษ์ ห่อนาค ปราชญ์ทางดนตรี ผู้ใช้หัวใจในการแต่งเพลงเพื่อแผ่นดิน 3. นางสาวซาราห์ บินเย๊าะ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง พม. ที่นับถือศาสนาอิสลาม มุ่งมั่นทำงานใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ “โครงการดืองันฮาตี” 4. นายศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี ศิลปินวาดภาพเหมือนบุคคล ผลงานจากความศรัทธาในหลวงรัชกาลที่ 9 จนเกิดภาพเขียนจากปลายพู่กัน โดยนำเงินที่ได้กลับมาสนับสนุนโครงการต่างๆ ตามพระราชดำริ 5. นายพยุงศักดิ์ กาฬมิค จากภาพประทับใจของเด็กน้อยที่ก้มกราบในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อกว่า 50 ปี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงมุ่งมั่นทำงานรับราชการด้วยความซื่อสัตย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต 6. ครอบครัวปะแอ หนึ่งในครอบครัวชนเผ่าที่ดำเนินวิถีชีวิตตามโครงการพระราชดำริ “เปลี่ยนฝิ่นเป็นใบชาและการเลี้ยงแกะ” และได้รับเหรียญชนเผ่าจากพระหัตถ์ของพระราชินีในรัชกาลที่ 9 7. นายอรรถพล กันธะอุดม คนพิการจากอุบัติเหตุ ขาขาด 2 ข้าง แต่ “ใจสู้” จึงกลับมาใช้ชีวิตไม่ต่างจากคนปกติ เป็นผู้นำชมรมส่งเสริมอาชีพอิสระคนพิการ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และช่วยเหลือ “สมุนขุนส่า” ที่พ้นโทษคดียาเสพติดให้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัว 8. พันเอก ชลรบ ชำนาญพล โครงการทหารพันธุ์ดี ตามศาสตร์พระราชา มณฑลทหารบกที่ 29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา จังหวัดสกลนคร 9. นายวิทิตนันท์ โรจนพานิช โปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์ที่มีความมุ่งมั่น ชูภาพพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 บนจุดที่สูงสุดของโลก “ยอดเขาเอเวอเรสต์” นับเป็นคนไทยคนแรกที่พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ และร่วมทำโครงการป่าต้นน้ำ จังหวัดเชียงราย และ 10. นางสาวเกษรา ขันติ นักบินหญิงไทยในสหรัฐอเมริกา เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ

 

Facebook Comments

Related post