Digiqole ad

พม. พาเด็กเข้าคุ้มครองเพิ่ม 21 คน หลังคัดแยกออกจากสถานสงเคราะห์เอกชน ที่ จ.สมุทรสงคราม

 พม. พาเด็กเข้าคุ้มครองเพิ่ม 21 คน หลังคัดแยกออกจากสถานสงเคราะห์เอกชน ที่ จ.สมุทรสงคราม
Social sharing
Digiqole ad

พม. พาเด็กเข้าคุ้มครองเพิ่ม 21 คน หลังคัดแยกออกจากสถานสงเคราะห์เอกชน ที่ จ.สมุทรสงคราม

(3 พ.ย. 65) นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือเด็กในสถานสงเคราะห์เอกชนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรสงคราม ว่า หลังจากทีม One Home พม. จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพ ได้คัดแยกเด็ก 8 คนแรก แล้วนำออกมาเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ล่าสุด เย็นวานนี้ (2 พ.ย. 65) ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นสถานสงเคราะห์ดังกล่าว กระทรวง พม. โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ได้แก่ นักสังคมสงเคราะห์จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรปราการ สมุทรสาคร และราชบุรี ได้ร่วมกันคัดแยกเด็ก 21 คน และช่วยนำออกมาด้วยความสมัครใจ ซึ่งขณะนี้ มีเด็กรวมทั้งสิ้น 29 คน อายุระหว่าง 1 – 20 ปี อยู่ในความคุ้มครองสวัสดิภาพของกระทรวง พม.

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเด็กอีกกว่า 20 คน ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจออกจากสถานสงเคราะห์ดังกล่าว วันนี้ (3 พ.ย. 65) ทีมสหวิชาชีพจะประชุมหาแนวทางร่วมกันเพื่อเข้าไปช่วยเหลือเด็กโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ กระทรวง พม. ต้องนำเด็กทั้งหมดมาอยู่ในความคุ้มครองสวัสดิภาพตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

 

 

 

 

พม. พาเด็กเข้าคุ้มครองเพิ่ม 21 คน หลังคัดแยกออกจากสถานสงเคราะห์เอกชน ที่ จ.สมุทรสงคราม

Facebook Comments

Related post