Digiqole ad

พม. ปั้น อพม. Smart หนุนใช้ระบบไอที แก้ปัญหากลุ่มเปราะบางเชิงรุก

 พม. ปั้น อพม. Smart หนุนใช้ระบบไอที แก้ปัญหากลุ่มเปราะบางเชิงรุก
Social sharing

Digiqole ad

พม. ปั้น อพม. Smart หนุนใช้ระบบไอที แก้ปัญหากลุ่มเปราะบางเชิงรุก

วันนี้ (18 ก.พ. 66) นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) นับเป็นเครือข่ายสำคัญในการขับเคลื่อนงานของกระทรวง พม. ในระดับพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือดูแลกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม ตั้งแต่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ด้วยการให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาสังคม ประสานให้ความช่วยเหลือพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับและการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการของรัฐที่เหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกระทรวง พม. อีกทั้งเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในการให้บริการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับทุกกลุ่มเป้าหมายและการพัฒนาสังคมในระดับพื้นที่อย่างเข้มแข็ง

ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จึงได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อพม. Smart สู่การขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ระหว่างวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรม The Imperial Hotel & Convention Center จังหวัดพิษณุโลก เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ อพม. จังหวัดพิษณุโลก เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่หน่วนงานทีม One Home พม. จังหวัดพิษณุโลก ให้มีความรู้และได้รับการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานเทคนิคการจัดการรายกรณี (Case Management) การใช้สมุดพกครอบครัว การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตรายครัวเรือน และการใช้เครื่องมือสอบข้อเท็จจริงอิเล็กทรอนิกส์ Web Application “อพม. Smart” สำหรับการให้บริการทางสังคมเชิงรุกในการช่วยเหลือดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลอย่างมีประสิทธิภาพ

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเป็น อพม. Smart ไม่ได้หมายความแค่การใช้เทคโนโลยีใหม่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องบ่งบอกได้ว่า คิดเป็น ทำงานเป็น บริหารงานตามยุทธศาสตร์ และคำนึงถึงความสำคัญมาก่อนความเร่งด่วน ดังนั้น สิ่งที่ท่านทำด้วยความเสียสละ ทำให้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมโครงการนี้ เพื่อเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของกระทรวง พม. ในการแก้ปัญหาประชาชนอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ อพม. Smart ต้องสมาร์ทในมิติทางความคิด ไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่อง แต่สิ่งที่ต้องเก่งคือ เมื่อเจอปัญหาแล้ว จะเลือกใช้เครื่องมืออะไรในการแก้ไขปัญหาประชาชน โดยกระทรวง พม. มีหน่วยงานอยู่ทั่วประเทศดูแลกลุ่มเปราะบาง แต่ด้วยมีเจ้าหน้าที่จำนวนจำกัด จึงต้องอาศัยการทำงานของ อพม. ถึงจะทำให้งานสำเร็จได้ ซึ่งมีการสร้าง อพม. เพิ่ม แต่จะไม่สร้าง อพม. แค่ปริมาณ แต่จะต้องสร้าง อพม. คุณภาพ และสร้างให้เป็น อพม. Smart ทำงานน้อยแต่ได้ผลงานมาก ทั้งนี้ ขอขอบคุณ อพม. ทุกท่านในความมีน้ำใจที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน

#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม

 

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post